Skip to main content

Wonen

Wonen

In de Spoorzone willen we een levendige en diverse woonomgeving creëren waarin iedereen zich thuis kan voelen. Met een gevarieerd aanbod aan woningen willen we doorstroming op de woningmarkt stimuleren. De plannen omvatten de bouw van 7.000 woningen in de komende decennia aan beide zijden van het spoor.

Op Ankie’s Hoeve gaat SBB 210 appartementen bouwen. In samenwerking met wooncorporatie Woonopmaat werken we aan de ontwikkeling van betaalbare woningen in het project Slotakkoord in het zuidelijkste puntje van Broekpolder. Daar worden 74 woningen gebouwd, waaronder 36 sociale huurappartementen.
Daarnaast hebben we ambitieuze plannen voor de ontwikkeling van BazaarStad, waarvoor we een intentieovereenkomst hebben gesloten met Heijmans Vastgoed. BazaarStad zal een bruisende plek worden, met naast een vernieuwde Bazaar ook zo’n 3.500 woningen en alle voorzieningen binnen handbereik.

Daarnaast zetten we in op het aantrekkelijker maken van de leefomgeving, in eerste instantie aan de Stadskant van de Spoorzone. Hiervoor stellen we een plan op voor de inrichting van de openbare ruimte met gezellige horecapleintjes, meer groen en de aanleg van prettige en veilige fiets- en wandelpaden. Dit doen we in overleg met een klankbordgroep bestaande uit bewoners en ondernemers.

Een belangrijk aandachtspunt is het verbeteren van de entrees tot het gebied, zoals bij binnenkomst in Beverwijk via de Velserweg en Ankie’s Hoeve aan de Halve Maan. We willen de entrees aantrekkelijker en uitnodigend maken, zodat bewoners en bezoekers zich direct welkom voelen in de Spoorzone.