Skip to main content

Onderwijs en arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt

We willen de economische vitaliteit van de Spoorzone Beverwijk versterken. Om dit doel te bereiken zetten we in op het bevorderen van innovatie, het stimuleren van ondernemerschap en het optimaliseren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

We richten ons op het stimuleren van hoogwaardige maak- en onderhoudsindustrie, havengerelateerde ondernemingen, slimme start-ups en grow-ups, een innovatief distributiecluster, kleinschalige detailhandel in het centrum, grootschalige detailhandel op de Parallelweg en een toekomstbestendige Beverwijkse Bazaar.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat het onderwijs beter aansluit op de werkgelegenheid in de regio. Hiervoor werken we nauw samen met Techport, een regionaal samenwerkingsverband dat zich richt op een efficiënte overgang tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, zodat studenten goed voorbereid zijn op de banen van de toekomst. Met een focus op thema’s als innovatie, techniek en duurzaamheid in de IJmond en in de Metropoolregio Amsterdam.