Skip to main content

Business Docks

De Business Dockszijde van de Spoorzone strekt zich uit van de A22 tot de A9 en van het Agathapark tot het Wijkeroogpark. Het zuidelijke deel ligt binnen de gemeente Velsen. Het gebied kenmerkt zich nu door een mozaïek aan bedrijvigheid, de meubelboulevard en het Bazaargebied en twee mooie parken die weinig bezocht worden. Dit gebied kan wel een kwalitatieve verbetering gebruiken. Het moet groener, fietsers en voetgangers krijgen meer de ruimte en verouderde panden worden vernieuwd of gesloopt.

Op het Bazaargebied en langs de Parallelweg zijn er plannen voor woningbouw. Het grootste deel van het gebied is en blijft echter bedrijventerrein met ruimte voor zware industrie. Wel zien we graag dat die bedrijven een aantrekkelijker uitstraling krijgen op de omgeving, zodat het ook hier een prettiger verblijfsgebied wordt.

Er is behoefte aan een extra verbinding tussen de Stadskant en de Business Dockszijde. Een mogelijke oplossing hiervoor is het creëren van een verbinding van het Stationsplein naar de Parallelweg, waardoor de Business Dockszijde ook een ingang bij het station krijgt. Dat is nu nog een wens en een idee, maar de mogelijkheden worden onderzocht.

Binnen deze zone onderscheiden we vier deelgebieden:

Parallelweg Bazaargebied Beverwijk Business Docks

Bazaargebied

Wie kent De Bazaar in Beverwijk niet? De Bazaar is al meer dan 35 jaar dé plek waar meer dan 60 uiteenlopende culturen samenkomen in outlets, boetieks, winkels, kramen en restaurants op een terrein van zo’n 40 hectare.

Aanvullende functies
De gemeente heeft gesprekken gevoerd met De Bazaar om te zien of er ruimte kan worden gecreëerd op het terrein voor aanvullende functies die de exploitatie van De Bazaar versterken én die bijdragen aan de door de raad vastgestelde ambitie en doelstellingen voor de Spoorzone. In maart 2023 heeft de gemeente een intentieovereenkomst getekend met Heijmans Vastgoed als betrokken ontwikkelaar voor het Bazaargebied. Op 17 mei heeft de raad ingestemd met de start van de haalbaarheidsfase voor de bouw van zo’n 3.000 à 4.000 duurzame woningen, bedrijfsruimten, horeca en voorzieningen, naast de huidige Bazaar.

Niet alleen in het weekend
In aanvulling op het behoud en versterken van de winkels, boetieks en outlets van De Bazaar, die nu nog voornamelijk in het weekend toegankelijk zijn, zien Heijmans, De Bazaar en de gemeente kansen in het toevoegen van andere functies die passen bij dit omvangrijke stedelijke gebied dat zo dicht bij het centrum van Beverwijk ligt, maar er nu nog weinig relatie mee heeft.

De haalbaarheidsfase duurt tot eind 2023.

De strook ten noorden van de Wijkermeerweg maakt hier geen onderdeel vanuit en is meer een lange termijn opgave.

Parallelweg

Spelregelkaart Parallelweg
Voor dit gebied werkt de gemeente, samen met belanghebbenden, aan een spelregelkaart. De spelregelkaart biedt duidelijke richtlijnen en voorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied. Hiermee wil de gemeente een transformatie op gang brengen en zorgen voor meer samenhang. De kaart biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om hun plannen binnen vastgestelde kaders en voorwaarden te realiseren. De gemeente toont hiermee haar bereidheid om planologische medewerking te verlenen aan passende initiatieven.

Zuidelijk deel Parallelweg (op kaart 3A)
Voor het zuidelijk deel van de Parallelweg (gelegen tegen de A22), zijn we in gesprek met enkele eigenaren waarmee we één intentieovereenkomst willen sluiten voor een haalbaarheidsfase.

We voeren de gesprekken aan de hand van een visie die een van de eigenaren heeft opgesteld. Hierin wordt uitgegaan van sloop-nieuwbouw ten behoeve van een programma met daarin kantoren, een hotel, publieke voorzieningen en een parkeerhub. Wonen, anders dan short stay, is geen onderdeel meer van dit gebied.

Noordoostelijk deel Parallelweg (op kaart 3B)
Hier ziet de gemeente een gemengd programma ontstaan van wonen, werken en voorzieningen.
Het deel van de meubelboulevard met Woonplaza blijft in de plannen dezelfde functie houden.

Industrieterrein van provinciaal belang (op kaart 6A)
De provincie wil dit industrieterrein van provinciaal belang inclusief de Kop van de Haven behouden voor circulaire economie en de energietransitie. Woningbouw is hier op de korte en middellange termijn niet wenselijk.

Beverwijk Business Docks Wijckermeer

Beverwijk Business Docks Wijckermeer is met ruim 600 bedrijven hét bedrijventerrein van Beverwijk. In de Pijp komen haven gerelateerde bedrijvigheid, industrie en handel samen. Binnenvaart en zeeschepen zorgen er dagelijks voor de overslag van pootaardappelen, hout, zand, containers en staal. De grote kranen en de bergen grond, grind en schroot zijn niet alleen karakteristiek. De circulaire economie bloeit hier al jaren.

Hotspot voor werken, onderwijs en leisure
Het bedrijventerrein heeft de potentie uit te groeien tot een slimme, duurzame en innovatieve werklocatie in de IJmond. Met een mix van werken, onderwijs en ruimte voor een hotel en mogelijk cultuur rond de Kop van de Haven. Met clusters van hightech bedrijvigheid langs de Parallelweg. Met de Wijckermeer voor logistieke ondernemingen en bedrijven die ruimte nodig hebben, en met een zone voor alle haven gebonden activiteit.

Ruimte voor ambitie
Met zoveel transporteurs en distributiecentra is het nieuwste gedeelte van Beverwijk Business Docks, de Wijkermeer, uitgegroeid tot een smart logistics hub voor de hele regio. Maar ook grote bouw-, techniek- en installatiebedrijven, internationale dienstverleners, start-ups en grow ups vinden hier ruimte voor hun ambities.

Meer informatie
Meer hierover lezen? Kijk dan op de website van het bedrijventerrein: beverwijkbusinessdocks.nl

Wijkermeerweg-Noord

De Wijkermeerweg-Noord is een gebied waar de gemeente op de lange termijn (na 2040) een gemengd programma voorziet van werken en wonen. Op dit moment zijn er daarvoor nog te veel beperkingen met betrekking tot milieuhinder en verkeershinder. De westelijke kop van deze strook zal wel eerder herontwikkeld kunnen worden, als onderdeel van de Parallelweg.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief