Skip to main content

Stadskant

Stedenbouwkundige visie

Voor het gebied aan de stadskant van de Spoorzone heeft de gemeente Beverwijk een stedenbouwkundige visie vastgesteld. Deze visie beschrijft hoe de inrichting van de ontwikkellocaties Ankie’s Hoeve aan de Halve Maan, het Stationsplein, het Meerplein, Marlo en de Brink er in de toekomst uit kan komen te zien. Het gaat dan om zaken als wonen en voorzieningen, groen en water, en parkeren.

Inspraak
In november en december 2022 lag de visie ter inzage. De gemeente Beverwijk heeft bewoners, ondernemers, buurgemeenten, grondeneigenaren en andere stakeholders gevraagd naar hun mening. De binnengekomen inspraakreacties zijn samengevat en voorzien van een antwoord in een nota van beantwoording. De visie is op een aantal punten aangepast op basis van deze reacties.

Besluit gemeenteraad
De stedenbouwkundige visie en de nota van beantwoording zijn op 6 april 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Bij dat besluit is ook een amendement aangenomen met als doel dat de visie uitgewerkt wordt binnen bestaande beleidskaders. Lees hier het besluit van de gemeenteraad terug (punt 11)

Stadskant op kaart

De Stadskant is het deel van de Spoorzone dat direct tegen het centrum aanligt, aan de westzijde van het spoor en de A22. Hieronder vallen de deelgebieden Ankie’s Hoeve, Stationsplein, Meerplein en Marloterrein en de Brink. We gaan stapje voor stapje aan de slag: per deelgebied en per ontwikkellocatie, zonder daarbij de samenhang op het grote geheel uit het oog te verliezen. Klik op de kaart voor meer informatie over de deelgebieden aan de Stadskant.

Wijckerpoort Ankie's Hoeve Stationsplein Meerplein Marlo en De Brink

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief