Skip to main content

Bereikbaarheid en parkeren

Bereikbaarheid en parkeren

Een van de doelstellingen in de Spoorzone is het verbeteren van de bereikbaarheid. Het gebied is op zich goed ontsloten, maar er rijdt te veel gemotoriseerd verkeer doorheen dat weinig goede alternatieven heeft. We willen werken aan die alternatieven. Daarnaast zijn de oost-westverbindingen beperkt, met name voor fietsers en voetgangers. We willen binnen de Spoorzone het langzame verkeer beter gaan faciliteren.

Als onderdeel van de doorfietsroute IJmond komt er een fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse. Deze uitbreiding draagt bij aan een veilige en vlotte doorstroming van fietsers naar Velsen-Noord en richting de pont over het Noordzeekanaal. Daarnaast verbeteren we de aansluitingen op het lokale fietsnetwerk, zodat fietsers gemakkelijker van, naar en door de Spoorzone kunnen reizen.

Wat betreft parkeren krijgt de auto een minder prominente plek in het straatbeeld. Het centrum blijft goed bereikbaar voor auto’s, maar we richten het parkeerbeleid anders in, waardoor de parkeerdruk afneemt en er mogelijkheden en ruimte ontstaat voor andere functies en voorzieningen zoals woningbouw, groen en gezellige pleinen.