Skip to main content

Leefomgeving

Leefomgeving

Een van de doelstellingen is het realiseren van een gezondere leefomgeving, waarbij ontmoetingen, veiligheid en een gezonde luchtkwaliteit centraal staan. Samen met de buurtbewoners en partners streven we naar een leefomgeving waarin iedereen zich thuis voelt en kan genieten van een prettige woonomgeving.

Een van de manieren waarop we dit doen, is door te werken aan de sociale interactie in het gebied. We maken ontmoetingsplekken voor buurtbewoners en organiseren burendagen en sportactiviteiten zodat mensen elkaar zien, gesprekken met elkaar voeren en ideeën met elkaar uitwisselen. Ook zetten we in op kunst om het gesprek in en met de buurt op gang te helpen.

We werken aan het veiliger maken van het gebied door de openbare ruimte aan te pakken en te verbeteren. Hierbij hoort ook het realiseren van betere verlichting in de Wijckerpoort en het onderzoeken van een nieuwe locatie voor het politiebureau.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, werken we nauw samen met de GGD en Omgevingsdienst IJmond. Samen hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit in het gebied. We zijn ook actief betrokken bij het Schone Lucht Akkoord en het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit. Door deel te nemen aan deze programma’s kunnen we onze kennis en ervaring delen, samenwerken met andere partijen en gezamenlijk streven naar een schoner en gezonder leefklimaat.

Daarnaast zetten we in op verkeersmaatregelen die bijdragen aan een gezondere leefomgeving. We doen onderzoek en lobbyen voor het verlagen van de snelheid en het toepassen van stiller asfalt op de A22 en de A208, met als doel het verminderen van geluidsoverlast en het bevorderen van een gezondere leefomgeving.