Skip to main content

Ondernemen

Ondernemen

De Spoorzone Beverwijk is een dynamische plek waar ideeën tot leven komen en waar bedrijvigheid floreert. Dit draagt bij aan het imago van Beverwijk en trekt het nieuwe investeerders en bezoekers aan. Ons doel is om het ondernemerschap en de bedrijvigheid te ondersteunen en te stimuleren.

Lokale ondernemers vormen de motor achter de economische groei en werkgelegenheid in Beverwijk. Door hen een gunstige omgeving te bieden, willen we hen de mogelijkheid bieden om te innoveren en te blijven groeien.

Om deze doelen te bereiken, gaan we strategische samenwerkingen aan. Zoals met de Stichting Business Docks en OV IJmond. De stichting Business Docks is het aanspreekpunt voor gevestigde en nieuwe ondernemers op het bedrijventerrein Beverwijk Business Docks Wijcerkmeer en voor organisaties die zich inzetten voor een beter werkklimaat. OV IJmond maakt zich sterk voor ondernemerschap in het Noordzeekanaalgebied en in de Metropoolregio Amsterdam. Gezamenlijk werken we aan het creëren van een dynamische omgeving voor ondernemers en ruimte voor ondernemerschap. We stimuleren innovatie en groei door het ondersteunen van de organisaties achter deze verenigingen, het organiseren van activiteiten, deelname aan netwerkevenementen en het onder de aandacht brengen van subsidieprogramma’s.

We stellen duidelijke planologische kaders op voor de Business Dockskant van de Spoorzone, in de vorm van een zogeheten spelregelkaart. Dit biedt helderheid en structuur voor bedrijven die zich hier willen vestigen. Ze kunnen met vertrouwen investeren en groeien, wetende dat de juiste faciliteiten en infrastructuur beschikbaar zijn.

Daarnaast willen we individuele ondernemers ook meer planologische ruimte bieden. We geloven in het potentieel van elke ondernemer en willen hen ondersteunen bij het verwezenlijken van hun ambities. Meer planologische ruimte biedt hen de mogelijkheid om te groeien en te innoveren.

Er zijn veel familie- en horecabedrijven gevestigd in het gebied. We zetten deze ondernemingen in het zonnetje en delen hun verhalen in nieuwsbrieven en speciale edities van magazines. Door hun succesverhalen te benadrukken, hopen we anderen te inspireren en de bedrijvigheid in de Spoorzone verder te stimuleren.