Skip to main content

Vergroenen

Vergroenen

In de Spoorzone Beverwijk werken we aan een aantrekkelijke, gezonde en groene leefomgeving. Eén van de doelstellingen is om te komen tot een klimaatadaptief en prettig leefbaar gebied. Dat willen we doen door bestaande groengebieden, zoals het Aagtenpark en het Wijkeroogpark, beter bereikbaar te maken vanuit de stad en de verbindingen met de omliggende groengebieden verbeteren.

Verder zetten we in op vergroening van de Parallelweg op het bedrijventerrein Beverwijk Business Docks Wijckermeer. Om het gebied aantrekkelijker en groener te maken, is een speciaal bloemenmengsel gezaaid op de middenberm dat inmiddels tot bloei is gekomen. We willen dit ook zaaien in de zijbermen van de Parallelweg.

Naast het vergroenen van de openbare ruimte, moedigen we particulieren aan om ook bij te dragen aan het groen in de buurt. We bieden ondersteuning aan particulieren die geïnteresseerd zijn in vergroening van hotspots langs de Parallelweg. Dit kan variëren van het aanleggen van geveltuintjes en groene daken tot het plaatsen van bloembakken en het creëren van groene gevels.

Als onderdeel van de renovatie van de Meerstraat hebben we plannen om het aangrenzende Meerplein tijdelijk te vergroenen. Door het plaatsen van plantenbakken, bomen en bloemen, geven we het plein een groenere uitstraling. Dit draagt bij aan een verbetering van de leefbaarheid en een verhoogde kwaliteit van de openbare ruimte. Het Meerplein wordt zo een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers van Beverwijk.