Skip to main content

Haven

Haven

De haven van Beverwijk, aan de Businessdockszijde van de Spoorzone, kent een rijke geschiedenis en speelt ook nu nog een belangrijke rol in de regionale economie. Modernisering en verzelfstandiging van de haven zijn belangrijke stappen om deze positie te behouden en te versterken met het oog op de toekomst.

Om de haven naar de 21e eeuw te brengen, moeten we beoordelen welke technische aanpassingen er nodig zijn. Het gaat dan om zaken als infrastructuur, kadefaciliteiten en opslagcapaciteit

Daarnaast gaan we onderzoek doen om te bepalen welke maatregelen er nodig zijn om onze haven operationeel onafhankelijk te maken. Dit omvat het analyseren van logistieke processen, het evalueren van onze financiële structuur en het identificeren van mogelijke samenwerkingsverbanden. Met deze informatie kunnen we een strategisch plan opstellen dat ervoor zorgt dat de haven duurzaam en autonoom functioneert, met een gezonde groei als resultaat.

Modernisering van de haven is een belangrijke stap om het concurrentievermogen te vergroten en nieuwe mogelijkheden te creëren voor zowel lokale bedrijven, als internationale handel.