Skip to main content

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

Binnen het gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk streven we ernaar om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor zowel inwoners als bezoekers.

Samen met onze partners werken we aan innovatieve oplossingen en investeringen om de mobiliteit in de regio te verbeteren. Zo voeren we met de Omgevingsdienst IJmond het ‘Last Mile’-onderzoek uit. We bekijken de mogelijkheden om de laatste kilometers naar het station op een duurzame manier te overbruggen. We zoeken naar efficiënte en duurzame oplossingen, zoals fietsvoorzieningen, deelauto’s en andere vormen van gedeeld vervoer.

Verder gaan we na of het mogelijk is een oost-ingang te maken bij het NS-station Beverwijk, aan de kant van de Parallelweg. Deze nieuwe ingang zal de toegankelijkheid van het station verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van reizigers. Hierdoor wordt het eenvoudiger en aantrekkelijker om gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Samen met Provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen werken we aan de aanleg van twee busbanen tussen Beverwijk en Velsen, als onderdeel van het HOV-netwerk (hoogwaardig openbaar vervoer). Deze speciale busbanen zorgen voor een snellere en betrouwbaardere OV-verbinding, waardoor de bereikbaarheid in de regio aanzienlijk wordt verbeterd.