Skip to main content

Verduurzamen

Verduurzamen

We willen de Spoorzone Beverwijk transformeren tot een duurzaam en toekomstbestendig gebied. We zetten in op maatregelen om het gebied en het vastgoed duurzaam in te richten en te ontwikkelen. Klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit krijgen een prominente plek in de plannen.

We gaan strategische samenwerkingsverbanden aan zoals met GreenBiz IJmond. Deze vereniging helpt bedrijven en bedrijventerrein met verduurzamen en is gericht op thema’s als energie besparen, duurzame energie opwekken, educatie en circulaire economie.

Om de mobiliteit in het gebied te verduurzamen, plaatsen we laadstations voor elektrische voertuigen in Business Docks. Deze laadstations zijn een resultaat van onze samenwerking met MRA-E, een regionaal samenwerkingsverband op het gebied van duurzame mobiliteit. We willen zo elektrisch rijden stimuleren en een bijdrage leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Om het gebied klimaatbestendig te maken, nemen we verschillende maatregelen in de openbare ruimte. Een van deze maatregelen is de herinrichting van de Zuiderkade en de Meerstraat. We maken gebruik van klimaatadaptieve ontwerpen en technieken, zoals het aanleggen van groene daken, regenwateropvangsystemen en het vergroenen van de omgeving. Deze maatregelen dragen bij aan het verminderen van wateroverlast en creëren een aangename en gezonde leefomgeving voor bewoners en bezoekers.

Om de verduurzaming van het gebied te versnellen, hebben we het nationale convenant voor toekomstbestendige woningbouw getekend. Dit convenant is een samenwerking tussen overheden en partijen in de vastgoedsector. Met de ondertekening van dit convenant zeggen we toe duurzaamheidscriteria te hanteren bij de ontwikkeling van nieuwe woningen. Hierbij kan worden gedacht aan energiezuinige bouw, het gebruik van duurzame materialen en het stimuleren van groene initiatieven binnen de woningbouwprojecten.