Skip to main content

Het Stationsgebied in Beverwijk – het gebied tussen Ankie’s Hoeve en het Marlo-terrein – is het eerste deelgebied in de Spoorzone waar ontwikkelingen plaatsvinden. Hiervoor werkt de gemeente aan een stedenbouwkundig plan. Ze doet dit samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

De afgelopen maanden zijn ideeën, kansen en wensen opgehaald bij Beverwijkers. Hoe kijken zij aan tegen het Stationsgebied, wat gaat goed en wat kan beter? Om dit te achterhalen werden keukentafelgesprekken gevoerd, online bijeenkomsten gehouden, thematafels georganiseerd, enquêtes afgenomen en gesprekken gevoerd. De ideeën die hieruit naar voren zijn gekomen, zijn vertaald naar een kansenkaart met de thema’s programma, mobiliteit en openbare ruimte. De kansenkaart en alle ideeën die zijn opgehaald zijn online te vinden op www.spoorzonebeverwijk.nl/kansenkaart

Werkgroep en klankbordgroep
Nu de kansenkaart gereed is, gaat de werkgroep Stationsgebied aan de slag met het stedenbouwkundig plan. Hieraan werken o.a. beleidsadviseurs van de gemeente Beverwijk en collega’s van partners zoals de provincie en NS met elkaar samen. Benieuwd naar hun ervaringen? Lees dan het interview met Florentien Vandehoek-Van Es, ontwikkelmanager van NS Stations over de kansen voor het Stationsgebied en met Josselin Bakker, adviseur Ruimtelijke Kwaliteit bij de gemeente Beverwijk.

Daarnaast spreekt de gemeente sinds medio maart iedere twee maanden met een klankbordgroep van bewoners en ondernemers. Klankbordleden denken en praten mee over de ontwikkelingen in het Stationsgebied en geven hun mening over beslissingen die de gemeente moet nemen. Voor de gemeente is de klankbordgroep dan ook een belangrijke graadmeter voor het draagvlak in de stad.

Inspraak op concept stedenbouwkundig plan Stationsgebied
Alle bewoners en ondernemers in Beverwijk worden in de gelegenheid gesteld hun mening te geven op het concept stedenbouwkundig plan. Tot aan de zomer werkt de gemeente aan een conceptversie. De gemeente organiseert in die periode wandelingen door het gebied om mensen te informeren. Bewoners en ondernemers kunnen iedere dinsdag terecht in het informatiecentrum over de Spoorzone en het Stationsgebied, in de ruimte van het NS station Beverwijk. Iedereen die meer wil weten over de plannen voor Ankie’s Hoeve kan terecht in het wikkelhuis aan de Halve Maan. Verder gaat de gemeente ook weer actief het gebied in om mensen te spreken.

Na de zomer is het concept stedenbouwkundig plan naar verwachting gereed en volgt een inspraaktraject van 6 weken waarin bewoners en ondernemers hun mening kunnen geven. Daarna nemen college en raad een besluit op het plan, waarna de uitvoering van start kan gaan.

Meer informatie over de plannen en de planning op de webpagina van het Stationsgebied