Skip to main content

Florentien Vandehoek-Van Es, ontwikkelmanager van NS Stations, over de kansen voor het Stationsgebied.

NS Stations is het vastgoedbedrijf van de NS en een belangrijke samenwerkingspartner binnen het programma Spoorzone en dan met name het Stationsgebied. Florentien Vandehoek-Van Es is ontwikkelmanager en houdt zich bezig met het vastgoed en de grond waar NS Stations eigenaar van is. Dit betreft doorgaans de gebieden rondom de stations.

Florentien: “We hebben zo’n 400 stations in Nederland en veel gronden daaromheen hebben geen spoorse doeleinden meer. Dat wil zeggen dat deze niet meer gebruikt worden voor sporen, opstelplekken of loodsen om treinen te onderhouden of schoon te maken. Die gronden willen we gebruiken voor nieuwe stukken stad rondom de stations, dus die verkopen of transformeren we. We willen graag dat dit fijne plekken worden voor onze reizigers die er (langs) komen. Het gebied rondom het station is net zo goed ons visitekaartje. Een aantrekkelijke plek waar iets te beleven is draagt bij aan het succes van het station én van het reizen met het openbaar vervoer.”

Veiligheid en levendigheid
In Beverwijk bezit NS Stations zowel de gebouwen die aan het station vastzitten als het stationsplein, gronden op ontwikkellocatie Wijckerpoort en het P&R terrein langs het spoor. Florentien ziet volop kansen voor deze plekken: “Er worden hier al heel lang plannen gemaakt. We zijn blij dat we nu samen met de gemeente optrekken en werken aan een plan dat integraal is, dus dat niet alleen over onze gronden gaat maar ook over de gebieden daaromheen. Het is ook fijn dat er goed wordt geluisterd naar betrokkenen in de stad. Bij kleine stations zoals Beverwijk is de sociale veiligheid altijd een uitdaging. Het kan er nu ‘s avonds nogal verlaten bij liggen en dan zou het prettig zijn als er meer te beleven valt, ook voor het busstation daarachter. Voor ons staat de levendigheid van het stationsgebied dan ook voorop.”

Over de vraag welke functies wat haar betreft goed zouden aansluiten, hoeft ze niet lang na te denken: “Het meest ideaal is natuurlijk als er functies komen die goed aansluiten bij het gebruik van de trein. Denk aan scholen en hotels. Winkels zijn er al veel in Beverwijk, daar richten we ons niet op. Wonen zou natuurlijk wel goed passen. Dat betekent immers dag en nacht ogen op het plein. Maar dat is best een ingewikkelde opgave in dit gebied in relatie tot trillingen en geluid van het spoor en wegen.

Florentien is blij dat voorzieningen als wonen, onderwijs en een hotel eveneens genoemd werden in de participatierondes in de stad en nu zijn opgenomen op de Kansenkaart. “Ik was zelf bij een van de rondetafelgesprekken in het Kennemer Theater. Daar gaven inwoners ook aan behoefte te hebben aan meer reuring, meer horeca bijvoorbeeld. Beverwijk heeft natuurlijk geen centraal plein zoals de Grote Markt in Haarlem waar je elkaar treft op zaterdagavond. Nu is er ook weer niet zoveel grond dat we een heel horecaplein kunnen realiseren, maar ik vind de wens wel heel interessant.”

“Een mix van functies waarmee we het gebied én het spoor beter gaan gebruiken, dat zou mooi zijn.”

Langetermijnplannen, daar moet je nu mee beginnen
Een ander plan waar al lang over gesproken wordt, is een doorgang van het station naar de andere kant van het spoor. Florentien ziet daar voor de toekomst zeker het nut van in: “Als je kijkt vanuit vastgoed, is het logisch dat wanneer je een grote woonwijk creëert aan de andere kant van het spoor, dat je dan zorgt dat het station ook vanuit die woonwijk gemakkelijk te bereiken is. Onze voorkeur zou uitgaan naar een onderdoorgang in plaats van een brug. Er is nu al een onderdoorgang, die dan wellicht doorgetrokken zou kunnen worden naar het Havengebied. Met een brug kun je nog steeds niet direct naar de perrons komen, daar zijn dan weer trappen voor nodig.
Wij denken in ieder geval graag mee over de mogelijkheden voor zo’n onderdoorgang. Op dit moment is er nog geen noodzaak, maar om deze plannen in de toekomst mogelijk te maken, moet je nu wel starten met onderzoek. Dit zijn namelijk de echt grote ontwikkelingen, waar veel partijen bij betrokken zijn. Je ziet vaak als zo’n grote ontwikkeling op gang komt, dat het geloof en de energie ook komen en dat al die partijen zich gaan verenigen. Maar om iedereen mee te krijgen, moet je ruim op tijd beginnen.”

Het Stationsgebied ligt midden in de Spoorzone
Het Stationsgebied, de woningen op Ankie’s Hoeve en rond het Marlo-terrein, de aanleg van de HOV-busbaan, de ideeën voor het Meerplein en de Kop van de Haven: er staat veel te gebeuren de komende jaren. Dat dit allemaal onder het programma Spoorzone valt, ziet Florentien als een grote kans voor Beverwijk. “Het is dé manier om van de stad meer één geheel te maken. Beverwijk heeft genoeg in huis, maar als je van buiten komt is dat vaak niet meteen duidelijk. Met deze hele nieuwe ontwikkeling kun je Beverwijk vanuit één visie naar een hoger niveau tillen en alles naar elkaar toe trekken. Het is een raamwerk dat houvast biedt aan wat je allemaal in de stad wilt doen. Daarmee kun je ook de plekken die er al zijn opwaarderen.”

Florentien plaatst daar wel een kanttekening bij: “Om de plannen daadwerkelijk te kunnen realiseren, is er echt een ander beleid nodig op het gebied van auto’s en parkeren. Het is heel simpel: als iedereen de stad in wil blijven komen met de auto en voor de deur wil blijven parkeren, is er geen plek om nieuwe woningen te bouwen. Beverwijkers zijn gewend met de auto te gaan, dus dat vereist een omslag in het denken. Maar er is hier een goed station en er zijn goede busverbindingen, zeker straks met de HOV-baan. Dus er is echt een kans om ruimte te maken én de leefbaarheid te verbeteren. Wij zijn in elk geval blij dat we aan de slag zijn en we hopen dat we net zo voortvarend door kunnen gaan. Ik heb alle vertrouwen in dat we samen met de gemeente en de omwonenden tot een mooi plan kunnen komen!”