Participatie

Stationsgebied

Terug naar Participatie

Meedenken per deelgebied

Het Stationsgebied is op te delen in drie deelgebieden: Entree (groen), Meerplein (blauw) en Noordoost (geel). Hieronder kunt u uw ideeën, wensen en dromen aan ons doorgeven. Dat kunt u doen aan de hand van een aantal vragen over de Wijckerpoort, Ankie’s Hoeve, Station e.o., Meerplein en Marlo-terrein.

Klik op een deelgebied voor meer info.

Noordoost
Meerplein
Station en omgeving
Ankie's Hoeve
Wijckerpoort

Entree

Meerplein

Noordoost

Sluiten en naar volgende deelgebied
Deelgebied

{{area.name}}

{{area.name}}

Wat vindt u?

{{validationMessage}}

{{submitResponse}}

loading

Nog geen reacties

Antwoorden en reacties van anderen

 • {{answer.initials}}
  {{answer.name}}, zegt:

  {{area.question_1}}
  "{{answer.answer_to_question_1}}"

  {{area.question_2}}
  "{{answer.answer_to_question_2}}"

  {{area.question_3}}
  "{{answer.answer_to_question_3}}"

  {{answer.date}} Reageren
  • {{comment.initials}}
   Antwoord van {{comment.name}}
   {{comment.date}}

Het Stationsgebied is onderdeel van de ontwikkeling van de Spoorzone in Beverwijk

De ambitie die de gemeente voor ogen heeft is dat van een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied, onderdeel van het centrum van Beverwijk, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen. Maar ook een gezonder gebied waar je niet alleen komt om even snel een boodschap te doen met de auto, maar omdat het er gezellig en prettig verblijven is.

Daar moeten wij nog wel veel voor doen. We hebben eind vorig jaar al een eerste verkenning gedaan om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in de Spoorzone. De verkenning werken we uit in concrete plannen, te beginnen in het Stationsgebied. We gaan werken aan een stedenbouwkundig plan, waarbij heel wat denk- en tekenwerk komt kijken. Hier gaan ook veel gesprekken aan vooraf: gesprekken op het stadhuis en met onze partners in de regio. Maar nog belangrijker: met de mensen die dagelijks gebruik maken van het Stationsgebied om er te wonen, werken of winkelen, er vaak doorheen komen op weg naar een andere bestemming of die hier willen gaan wonen.

We gaan de komende tijd graag het gesprek met u aan om goed te weten wat er leeft in de stad, wat uw ideeën zijn over dit gebied en waar de kansen liggen die we kunnen gebruiken bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied.

Een kansenkaart laat zien wat de kansen en mogelijkheden van een gebied zijn: wat mensen daar graag zouden zien of doen.

Een stedenbouwkundig plan is een tekening van de gewenste inrichting van een gebied waarop alle elementen (de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water) zijn weergegeven.

Thema’s

De gesprekken voeren we aan hand van een kansenkaart voor het Stationsgebied met drie thema’s:

 • Mobiliteit (auto, openbaar vervoer, fiets, lopen en parkeren)
 • Gezonde en leefbare stad (hoe maken wij het leven in het Stationsgebied gezonder en welk functies horen daarbij)
 • Groen en water (hoe pakken we klimaatadaptatie aan).

Uiteindelijk zullen wij alle ideeën, dromen en wensen toetsen op haalbaarheid. Daarbij kijken wij naar het milieu (door geluidbelasting kan bijv. niet overal een woning worden gebouwd), ruimtegebruik (er zullen keuzes nodig zijn omdat de ruimte niet oneindig is) en geld (niet alle functies zijn financieel haalbaar). Dit is belangrijk om te zorgen dat er een realistisch en uitvoerbaar stedenbouwkundig plan komt. Wel ambitie, maar geen plannen die niet realistisch zijn: niet álles kan!

Hoe verder?

De komende tijd kunt u ons tegen komen bij het station, op de markt en in de Breestraat waar wij u graag spreken. Ook kunt u uw mening geven tijdens een eerste bijeenkomst op 10 november en hier op deze website. Op basis van alle gesprekken, ingevulde enquêtevragen op de site en de bijeenkomst in november, stellen wij een kansenkaart op voor het Stationsgebied.

Daarna toetsen wij welke kansen haalbaar zijn en leggen we deze voor aan de politiek. De kansen die haalbaar en politiek wenselijk zijn, komen terug in het stedenbouwkundig plan. Ook geven wij een toelichting welke kansen het niet hebben gered en waarom dat het geval is. Dat zullen wij doen via deze website en tijdens een tweede bijeenkomst in december of januari 2022.

Het stedenbouwkundig plan wordt als het in concept klaar is ter inzage gelegd voor inspraak. Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal van 2022 zijn. Dan kunt u nog een keer uw mening geven voordat het stedenbouwkundig plan ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad. Als de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan vaststelt dan gaan wij per locatie het plan in detail uitwerken zodat het gerealiseerd kan worden. Daarvoor moeten nog procedures worden doorlopen (bestemmings-/omgevingsplan, vergunningen, etc.) en overeenkomsten worden gesloten. Al deze stappen kosten tijd en de exacte planning daarvan wordt steeds geactualiseerd op deze website.

Placemaking en versnellen

Het maken van het stedenbouwkundig plan kost over het algemeen veel tijd. Om te voorkomen dat wij nog jaren moeten wachten tot de eerste bouwactiviteiten zichtbaar worden, gaan wij ook aan de slag met tijdelijke initiatieven en met placemaking. Hierbij denken we aan kleinschalige evenementen, het toevoegen van groen, realisatie van een tijdelijk informatiecentrum, bijvoorbeeld op Ankie’s Hoeve.

Ook onderzoeken wij of het mogelijk is om woningen sneller te kunnen laten  bouwen. Dat zou kunnen op Ankie’s Hoeve en daarover zijn wij in gesprek met SBB (Smit’s Bouwbedrijf), een lokale partij met brede ervaring. Door te versnellen waar mogelijk, kunnen wij op relatief korte termijn de eerste veranderingen laten zien in het Stationsgebied en de woningvoorraad van Beverwijk uitbreiden. Het besluit of wij kunnen versnellen moet in het 1e kwartaal van 2022 worden genomen. In november delen wij de ideeën voor woningbouw op Ankie’s Hoeve en kunt u daarover uw mening geven.

Wanneer gaan
wij wat doen?

Op deze tijdlijn kunt u zien wanneer er activiteiten plaatsvinden over het Stationsgebied.

6 oktober

Tech Your Talent

22 oktober

Ontwerpsessie tijdens de Week van de Industriecultuur

2 november

Rondwandeling college en gemeenteraad

3 november

gesprekken in het gebied en rond de markt

10 november

Eerste XL-bijeenkomst, Kennemer Theater

19–20 november

gesprekken in het gebied en rond de markt

24 november

Expertmeeting gemeenteraad

December/Januari

Gesprek marktpartijen

December/Januari

Tweede XL-bijeenkomst

U kunt ook contact met ons opnemen via onderstaande gegevens

0251 256 256

Bel op maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.00 uur

Maak een afspraak

Bezoek het Stadhuis op afspraak

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Mail ons

Stuur een mailtje naar info@beverwijk.nl

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief