Participatie

Stationsgebied

Voor de zomer 2021 is de Verkenning Spoorzone aangenomen door de gemeenteraad. Het Stationsgebied is in deze Verkenning opgenomen als gebied waar ontwikkeling kan plaatsvinden. Daarvoor wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt. Ter voorbereiding op dat stedenbouwkundig plan heeft er uitgebreide participatie plaatsgevonden dat in december 2021 is afgerond.

Terugblik participatie: de Kansenkaart voor het Stationsgebied 
Via verschillende communicatiemiddelen, zoals (straat)interviews, keukentafelgesprekken, (online)bijeenkomsten en de website, hebben bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hun wensen kunnen uitspreken. Deze wensen zijn vertaald naar een kansenkaart weergegeven in drie thema’s: programma, mobiliteit en openbare ruimte.

Bekijk hier de terugblik en de Kansenkaart voor het stationsgebied

Beverwijkers van jong tot oud deden enthousiast mee. Live, online, in het stadhuis, in het Kennemertheater en in gesprekken aan de keukentafel.

Paul Cottaar, projectleider Stationsgebied

De kansenkaart is een middel om wensen en ideeën weer te geven. Het laat zien wat inwoners en ondernemers van het Stationsgebied vinden, wat er moet gebeuren en waarmee rekening moet worden gehouden bij ontwikkeling. De kansenkaart dient als vertrekpunt voor het stedenbouwkundig plan.

Een stedenbouwkundig plan is een tekening van de gewenste inrichting van een gebied waarop alle elementen (de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water) zijn weergegeven.

Kansenkaart

Op de kansenkaart is het Stationsgebied inclusief deelgebied Noordoosten weergegeven. Daarbij is soms over de plangrens van het Stationsgebied getekend omdat sommige kansen een relatie hebben met bijvoorbeeld de Breestraat of de andere kant van de A22. De kansen zijn soms willekeurig op de kaart weergegeven omdat de exacte locatie nog niet is bepaald.

Het thema programma laat zien aan welke functies en voorzieningen behoefte is. Daarbij gaat het met name om de gebouwde omgeving voor bijvoorbeeld woningen, uitgaansgelegenheden en winkels. De kansenkaart programma laat zien dat er veel behoefte is aan gezelligheid en ontmoeting. De wens is dat er meer te beleven is in het centrum van Beverwijk waardoor bezoekers er langer verblijven en er meer reuring ontstaat. Ook wordt het toevoegen van wonen als belangrijk gezien vanwege de grote behoefte.

In tegenstelling tot de kansenkaart programma gaat de kansenkaart openbare ruimte over de onbebouwde omgeving. Daarbij ligt vooral de focus op daar waar wij willen zitten, lopen en recreëren. Uit de participatie blijkt dat er sterke behoefte is aan gezellige pleinen of plekken (met terrassen) verspreid over het Stationsgebied. Daarnaast laat de kansenkaart openbare ruimte een wens zien voor veel kwalitatief groen. Dat betekent dat de ruimte die niet beschikbaar is voor nieuwbouw niet volledig volgebouwd zou moeten worden. Ruimte houden voor groen en fijne pleinen/plekken.

Ook de kansenkaart mobiliteit gaat met name over de onbebouwde omgeving. Verschil met de kansenkaart openbare ruimte is dat de kansenkaart mobiliteit gaat over vervoer van a naar b. Parkeerruimte voor auto’s op loopafstand van het centrum blijft een belangrijke behoefte. Er is begrip voor andere parkeeroplossingen maar het centrum moet ook voor de auto nog bereikbaar zijn. Als de gemeente het fietsgebruik wil stimuleren dan zal volgens de bewoners en ondernemers geïnvesteerd moeten worden in aantrekkelijke en veilige fietsroutes.

Wanneer gaan
wij wat doen?

Op deze tijdlijn kunt u zien wanneer er activiteiten plaatsvinden over het Stationsgebied.

Vanaf maart 2022

Klankbordgroep Stationsgebied

Op aanvraag

Keukentafelgesprekken
1

Vanaf mei 2022

Straatgesprekken
Wandelingen door het gebied
Informatiecentrum Spoorzone-Stationsgebied: ruimte NS Station
Informatiecentrum Ankie’s Hoeve: wikkelhuis Halve Maan

Hoe verder?

Alle bewoners en ondernemers in Beverwijk worden in de gelegenheid gesteld hun mening te geven op het concept stedenbouwkundig plan. Tot aan de zomer werkt de gemeente aan een conceptversie. De gemeente organiseert in die periode wandelingen door het gebied om mensen te informeren. Bewoners en ondernemers kunnen iedere dinsdag terecht in het informatiecentrum over de Spoorzone en het Stationsgebied, in de ruimte van het NS station Beverwijk. Iedereen die meer wil weten over de plannen voor Ankie’s Hoeve kan terecht in het wikkelhuis aan de Halve Maan. Verder gaat de gemeente ook weer actief het gebied in om mensen te spreken.

 

Na de zomer is het concept stedenbouwkundig plan naar verwachting gereed en volgt een inspraaktraject van 6 weken waarin bewoners en ondernemers hun mening kunnen geven. Daarna nemen college en raad een besluit op het plan, waarna de uitvoering van start kan gaan.

Zo ziet het proces eruit.

U kunt ook contact met ons opnemen via onderstaande gegevens

0251 256 256

Bel op maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.00 uur

Maak een afspraak

Bezoek het Stadhuis op afspraak

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Mail ons

Stuur een mailtje naar info@beverwijk.nl