Skip to main content

Donderdag 18 november hebben SBB Ontwikkelen en Bouwen en de gemeente Beverwijk een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van de kavel Ankie’s Hoeve in het Stationsgebied van de Beverwijkse Spoorzone.

Wethouder Serge Ferraro, gemeente Beverwijk:”Hiermee zetten we een eerste belangrijke stap in de bouw van woningen in het Stationsgebied conform de wens van de gemeenteraad. SBB diende zich aan voor Ankie’s Hoeve. We zien dit als een kans om de entree van Beverwijk te verbeteren en tevens de grote vraag naar woningen in de stad en in de regio op te lossen. Ankie’s Hoeve kan daarmee het vliegwiel worden van de ontwikkelingen in het Stationsgebied en in de Spoorzone, op een belangrijke zichtlocatie van de stad. Een kans waar we als gemeente niet aan voorbij willen gaan. Daarom is een intentieovereenkomst gesloten met SBB, een marktpartij met ‘lokale roots’.”

De gemeente onderzoekt met SBB of woningbouw op Ankie’s Hoeve mogelijk is en op welke termijn. In het eerste kwartaal van 2022 besluit de gemeente of de grond aan SBB wordt verkocht. In de intentieovereenkomst die vandaag door beide partijen ondertekend is, zijn afspraken gemaakt over waar de onderzoeken zich op richten, de planning, taak- en kostenverdeling.

De ontwikkeling van Ankie’s Hoeve loopt verder geheel mee in het ontwikkelproces voor het Stationsgebied en het bijbehorende participatietraject. Voor Ankie’s Hoeve richt de participatie zich op de woningbouw, het toevoegen van andere functies en voorzieningen, groen en water, mobiliteit en bereikbaarheid en inpassing/aansluiting op de omliggende omgeving.

Voor de zomer van dit jaar heeft de gemeenteraad de Verkenning Spoorzone aangenomen. Voor het Stationsgebied (Ankie’s Hoeve, Wijckerpoort, Station e.o., Meerplein en Marlo-terrein) is afgesproken dat een stedenbouwkundig plan wordt opgesteld in participatie met bewoners en ondernemers in de stad. En tevens dat er vaart wordt gemaakt met de ontwikkelingen, te beginnen in het Stationsgebied. Daarom wordt tegelijkertijd onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor woningbouw op Ankie’s Hoeve.