Skip to main content

College en raad zijn door programmamanager Maarten ter Horst geïnformeerd over de laatste stand van zaken in de Spoorzone. Hierin wordt teruggeblikt op de afgelopen periode en vooruitgekeken naar de toekomst van het gebied. In september volgt een tweede voortgangsbericht.

Lees hier het voortgangsbericht.