Skip to main content

BEVERWIJK – Wethouders Jacqueline Dorenbos en Ali Bal zaaien maandag 30 januari om 15:00 uur een speciaal bloemenmengsel in de middenberm van de Parallelweg op het bedrijventerrein Beverwijk Business Docks Wijckermeer. Het vergroenen van de Parallelweg is één van de doelstellingen van de Beverwijkse Spoorzone om te komen tot een klimaatadaptatief en prettig leefbaar gebied.

Vergroenen Spoorzone
De gemeente Beverwijk wil meer groen in het gebied, zowel in de openbare ruimte, als op private kavels en op daken. Daarnaast wil de gemeente de bestaande groengebieden beter bereikbaar maken vanuit de stad en de verbindingen met de omliggende groengebieden verbeteren, zoals het Aagtenpark en het Wijkeroogpark.

Parallelweg
Op het deel van de Parallelweg tussen Burgerking/KFC en bouwmarkt Karwei wordt de verharding in de verhoogde middenberm verwijderd en wordt gras en een bloemenmengsel ingezaaid. Daarmee sluit de gemeente aan op de inrichting van de middenberm van het deel van de Meerlanden, in Broekpolder.

De gemeente bekijkt ook de mogelijkheden om de zijbermen van de Parallelweg op eenzelfde manier in te richten. Samen met de Stichting Business Docks die de ondernemers op het bedrijventerrein vertegenwoordigt en diverse eigenaren langs de Parallelweg is de gemeente in gesprek om daarbij aan te sluiten op hun percelen. De huidige oversteekplaatsen blijven zoals ze zijn en het zicht vanuit de zijstraten blijft gegarandeerd.

Planning
De aannemer start in januari met het verwijderen van de verhoogde middenberm. Het eerste groen zal rond april/mei zichtbaar worden. De aannemer beheert de eerste twee jaar het groen en let erop dat de begroeiing geen belemmering vormt voor de verkeersveiligheid.