Skip to main content

BEVERWIJK – Beverwijk en Velsen slaan de handen ineen om de luchtverontreiniging door met name het wegverkeer te meten. Met testbuisjes wordt de uitstoot in kaart gebracht. Het eerste testbuisje wordt dinsdag 11 oktober om 14:15 uur uur opgehangen aan een lantaarnpaal op het parkeerterrein Wijckerpoort, door wethouder Milieu, Gezondheid en Duurzaamheid, Brigitte van den Berg van de gemeente Beverwijk. Er worden in totaal 18 testbuisjes opgehangen en de metingen lopen tot tenminste 2024. De meetresultaten zijn terug te vinden op de website luchtmeetnet.nl.

Palmesbuisjes
Voor het onderzoek worden op drukke verkeersknooppunten in Beverwijk en Velsen zogenaamde Palmesbuisjes opgehangen om de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de lucht te meten. Stikstofdioxide is een gas dat in Nederland grotendeels door het autoverkeer wordt geproduceerd. Veel stikstofdioxide geeft extra fijnstof in de lucht en is schadelijk voor de gezondheid.

Gezondere leefomgeving in de IJmond
In de IJmond is de aandacht voor een gezondere leefomgeving groter dan ooit. In de regio worden werken, wonen en recreëren gecombineerd met industrie, scheepvaart en weg, railen vliegverkeer. Deze activiteiten hebben allemaal effect op de leefomgeving. “Gezondheid staat centraal in onze aanpak”, zegt Sebastian Dinjens, wethouder Milieu en Luchtkwaliteit in Velsen. “De luchtkwaliteit in onze regio moet en kan beter. We zien dat inwoners zich in toenemende mate zorgen maken over hun gezondheid en de leefbaarheid. Ook komen in de IJmond vaker acute gezondheidsklachten voor.”

Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond 2021-2025
Met het programma ‘Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond 2021-2025′ zetten de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk samen met de provincie Noord-Holland, de Omgevingsdiensten en de GGD Kennemerland in op een pakket maatregelen waarbij overheid, inwoners en bedrijven samenwerken aan een gezondere en leefbare IJmond. Eén van de maatregelen is bijvoorbeeld samen met werkgevers bekijken hoe zij hun werknemers kunnen stimuleren om met het ov of met de fiets naar het werk te komen om zo de druk op het wegverkeer te verminderen.

Spoorzone Beverwijk
In Beverwijk richt het onderzoek zich met name op locaties binnen de Spoorzone, het gebied aan beide zijden van spoorlijn en A22. De Beverwijkse gemeenteraad heeft daar vorig jaar de ambitie vastgesteld om er een stoer, duurzaam en vooral prettiger leefbaar gebied van te maken waar gewoond en gewerkt wordt, met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het centrum van Beverwijk. Ondanks dat de huidige luchtkwaliteit binnen de wettelijke kaders valt, wil Beverwijk precies weten hoe het zit en waar nodig de situatie verbeteren. Daarom is meten van belang.