Skip to main content

‘Ik geloof in het overstijgende van OV IJmond, om de regio te versterken en dat daarnaast de clusters met elkaar een jaaragenda maken.’

Vanuit het Herstelfonds Gemeente Beverwijk is geld vrijgemaakt om twee projecten op te tuigen met het doel de beschikbaarheid aan vakbekwaam personeel in de Transportsector (regio IJmond) te vergroten. De projecten dragen bij aan de economische vitaliteit van de regio en aan het samenbrengen van werken en onderwijs in de keten; doelstellingen die passen bij de ambitie van de gebiedsontwikkeling Spoorzone.

Theo Koster, bestuurslid van de OV IJmond en aanjager van het cluster Transport & Logistiek:
“De beschikbaarheid van personeel heeft momenteel de hoogste prioriteit. Eén van de dingen, die we willen is de opleiding Transport en Logistiek van het Nova College van Hoofddorp naar Beverwijk halen. Daarnaast hebben partijen de koppen bij elkaar gestoken om het platform Samenwerven.nl te lanceren waarop transportbedrijven zich presenteren om chauffeurs te werven.”

Lees er meer over in dit interview, door Brigitte Schiering/Content4Bizz

https://ovijmond.nl/interview-met-theo-koster-over-het-cluster-transport-logistiek/