Skip to main content

De Spoorzone in Beverwijk transformeert de komende jaren in een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied, waar gewoond en gewerkt wordt. Het gebied krijgt voldoende voorzieningen én maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het centrum van Beverwijk. Het Stationsgebied is als eerste aan de beurt om te ontwikkelen. Hiervoor is de afgelopen maanden een kansenkaart opgesteld samen met bewoners en ondernemers in Beverwijk.

Er werden keukentafelgesprekken gevoerd, online bijeenkomsten gehouden, thematafels georganiseerd, enquêtes afgenomen en gesprekken gevoerd met mensen in het gebied. De meningen van belanghebbende zijn ingetekend op een kansenkaart die de basis vormt voor het stedenbouwkundig plan dat in de periode hierna wordt opgesteld door de gemeente.

De kansenkaart en alle ideeën die zijn opgehaald zijn te vinden via www.spoorzonebeverwijk.nl/kansenkaart