Skip to main content

Aftrap van serie Ondernemersbijeenkomsten Spoorzone in Beverwijk Business Docks Wijckermeer  

Op 22 juni jl. organiseerden de Stichting Business Docks en de gemeente Beverwijk de eerste bijeenkomst voor ondernemers in een serie. Online, vanaf het mediapark in Hilversum ging gespreksleider Frank du Mosch in gesprek met wethouder Serge Ferraro, Monique Zeeuw van de Stichting Business Docks, programmamanager Maarten ter Horst, landschapsarchitect Bärbel Böhling en projectleider Bram Loggers.

Bij aanvang werd een minuut stilgestaan bij het overlijden van Ellen van Tongeren die zich als bestuurslid van de Stichting onvermoeid inzette voor het bedrijventerrein en de ondernemers.

Monique Zeeuw vertegenwoordigt de nieuwe Stichting Business Docks. Ze vertelt hoe de oprichting tot stand is gekomen en met welk doel. Ook legt ze uit met welke vragen ondernemers voortaan bij de stichting terecht kunnen. Voor de eenwording van het bedrijventerrein is dit een belangrijke stap: door gezamenlijk op te gaan trekken zal de onderlinge saamhorigheid versterkt worden en kunnen zaken makkelijker opgepakt én gerealiseerd worden.

Er is nog veel onderzoek nodig

Programmanager Maarten ter Horst gaat in op mogelijke vragen die bij ondernemers op de Beverwijk Business Docks Wijckermeer leven over de ontwikkelingen in de Spoorzone en wat dat betekent voor de ondernemers op het bedrijventerrein. Zijn belangrijkste boodschap: er verandert voorlopig niets. Er moet eerst nog veel vervolg onderzoek gedaan worden, op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit en werkelijke milieucirkels van sommige bedrijven. Pas dan kan de ‘plannenmakerij’ beginnen, waarbij de eerder uitgevoerde verkenning Spoorzone als basis geldt. En daarbij zullen de ondernemers intensief betrokken worden. Hij is ervan overtuigd dat ondernemen en wonen hier goed samen kunnen gaan, maar benadrukt: alles gaat in goed overleg gebeuren. Eén van de vragen die binnenkomt via de chat is: hoe krijg je dit bedrijventerrein dermate autoluw dat er gewoond kan worden? De programmamanager geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat driekwart van het verkeer helemaal geen bestemmingsverkeer is, maar doorgaand verkeer. De oplossing zou kunnen zijn om dat verkeer om te gaan leiden. Ook dat gaat verder onderzocht worden en ook als het gaat om bereikbaarheid zal een participatietraject worden ingericht.

Herinrichting Zuiderkade

Wat wél al concreet op de planning staat, is de herinrichting van de Zuiderkade. Landschapsarchitect van de gemeente Beverwijk, Bärbel Böhling, legt uit wat er gaat gebeuren. Door de openbare ruimte opnieuw vorm te geven en groen toe te voegen, kunnen de parkeervakken, de inritten en de voetpaden flink verbeterd worden en krijgt de straat een kwalitatieve en vriendelijke uitstraling. Het tegengaan van wateroverlast zal een belangrijk aandachtspunt worden. De landschapsarchitect laat eerste schetsen zien, maar benadrukt dat dit nog geen ontwerp is. De komende maanden worden de direct betrokkenen benaderd om daarover mee te praten. Ook bij het opzetten van het omgevingsmanagement tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen de bedrijven uitgebreid betrokken worden. Alles om de overlast tijdens de werkzaamheden (nu gepland in het tweede kwartaal van 2022) zoveel mogelijk te beperken.

Placemaking 

Bram Loggers legt tot slot uit wat placemaking inhoudt en wat dit voor de Beverwijkse Spoorzone zou kunnen betekenen. Door met een positieve bril naar de ruimte te kijken en partijen samen te brengen, kun je kansen creëren. Kansen om in de tijdelijke situatie de komende jaren, totdat plannen zijn uitgewerkt en met de uitvoering begonnen kan worden, de ambitie voor de Spoorzone al te laten zien en om leegstand tegen te gaan. Hij nodigt iedereen uit om mee te doen aan de stadswandeling dit najaar, samen die positieve bril op te zetten en elkaar te inspireren.

Deze informatiebijeenkomst is de eerste van een serie bijeenkomsten en de aftrap van een participatietraject. Zowel de gemeente als de Stichting willen graag met de ondernemers in gesprek blijven over alle ontwikkelingen en de toekomst van de Beverwijk Business Docks Wijckermeer.

Wilt u de bijeenkomst terugkijken? Dat kan: https://youtu.be/gE3fDO0yIvk