Skip to main content

Henno van Horssen is Programmamanager bij Techport, de netwerkorganisatie die zich inzet voor de maak- en onderhoudsindustrie binnen de MRA. Meer dan 60 bedrijven, scholen en overheidsorganisaties zijn aangesloten bij deze succesvolle publiek-private samenwerking: van de industriële grootbedrijven zoals Crown van Gelder en Tata Steel tot kleine innovatieve start ups, van het NOVA college tot een flink aantal basisscholen. De IJmond is het kloppend hart, daar zitten de meeste partijen en vinden de meeste activiteiten plaats.

Techport zet in op innovatie en digitalisering
Kiezen, werken, leren en innoveren: dat zijn de actielijnen die Techport heeft uitgezet. Techniekpromotie is essentieel: zorgen dat het techniektalent bij jonge mensen wordt aangewakkerd, dat docenten daarin goed ondersteund worden en dat bedrijven hun deuren openzetten. Samen met de onderwijsinstellingen werkt Techport daarnaast aan het actualiseren van het curriculum, om ervoor te zorgen dat het onderwijs voortdurend vernieuwend is en goed aan blijft sluiten bij de vragen uit de markt. De ontwikkelingen gaan immers snel, dat betekent dat je als regio moet zorgen dat je innovatief blijft.

“De IJmond kent een aantal grote opgaven als het gaat om de industrie en verduurzaming”, licht  Henno toe. “Dat zijn grotendeels technologische uitdagingen, daar is innovatie voor nodig. Wij  proberen dat te faciliteren. Dat gaat over techniek, maar het is net zo goed mensenwerk. Daar hebben we gewoon goed opgeleide jongens en meiden voor nodig, die de wereld een stukje beter willen maken. Kijk in de IJmond, je ziet overal techniek. De haven, Tata Steel, Micro Techniek: het is allemaal zo zichtbaar, zo aanwezig. Als je ergens een mooie carrière kunt hebben in de techniek, is het in de IJmond.”

De Spoorzone Beverwijk kan een mooie bijdrage leveren
De ontwikkelingen in de Spoorzone beziet hij met enthousiasme. Henno: “Er zitten zoveel aspecten aan die interessant zijn voor de hele regio. Als hier 10.000 woningen worden gebouwd, brengt dat mensen mee die een baan zoeken, met kinderen die een technische opleiding zouden kunnen gaan volgen. Dat biedt kansen voor de scholen en de bedrijven die aangesloten zijn bij Techport. Zelfs als dat mensen zijn die nu in een andere branche werken. We zijn bij Techport namelijk ook bezig om mensen uit andere hoeken te enthousiasmeren voor de maak- en onderhoudsindustrie. Neem de financiële sector: daar is een grote automatiseringsslag geweest. Mensen komen daarvanuit terug op de arbeidsmarkt met de digitale skills die wij hier in de maak- en onderhoud juist hard nodig hebben. Dat is win-win voor iedereen.”

Er zijn meer arbeidskrachten nodig dan ooit tevoren
De IJmond is goed uit de coronacrisis gekomen, constateert Henno. “We merken een duidelijke toename van economische activiteit. Techport fungeert vaak als stepping stone, we hebben regelmatig contact met innovatieve bedrijven die zich hier willen vestigen. Ze komen uit andere regio’s of andere sectoren en willen hun nieuwe technologieën hier toepassen. Voor die bedrijven zijn arbeidskrachten een belangrijke voorwaarde. Daarin kan de Spoorzone voorzien. Zo’n ontwikkeling maakt het opeens veel aantrekkelijker om hier naartoe te komen.”

“De uitgangspunten van Spoorzone vind ik ook heel sterk: niet alleen inzetten op wonen, maar de combinatie zoeken met werken en onderwijs. Iedereen is daarbij gebaat. Voor onderwijsinstellingen is het aantrekkelijk om dicht bij de bedrijven te zitten waar het gebeurt, en dat geldt andersom ook. Neem Brainport, ooit gestart rond Eindhoven. Dat is zo’n plek waar wonen, werken en innoveren samenkomen. Als dat hier gerealiseerd kan worden, zou dat zeker een impuls geven aan wat we als Techport willen bereiken in de regio.”

De gemeente Beverwijk biedt financiële ondersteuning aan de Techport Technologieweek waaraan ruim 4000 leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs en 400 docenten en ouders uit de IJmond deelnemen. In de Spoorzone van Beverwijk kunnen scholieren uit het voortgezet onderwijs op 6 oktober ervaren en ontdekken welke kansen er liggen voor een mooie toekomst in de technologie.