Skip to main content

De gemeente Beverwijk bekijkt momenteel welke locaties geschikt zijn voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Binnen de veiligheidsregio heeft ook Beverwijk de opdracht gekregen om opvanglocaties voor de langere termijn te realiseren. Dit staat los van de particuliere opvang die inwoners organiseren. Ook in de Spoorzone wordt op dit moment bekeken welke locaties hiervoor geschikt zijn. Het programmateam is in gesprek met eigenaren, bezoekt verschillende plekken en gaat zo na wat de mogelijkheden zijn en wat er allemaal georganiseerd en geregeld moet worden om de locatie geschikt te maken voor huisvesting. Er zit grote spoed achter de zoektocht. De gemeente wil op korte termijn concreet aan de slag met een aantal opvanglocaties in de stad. Het programmateam Spoorzone staat klaar voor de Oekraïense vluchtelingen en levert graag een bijdrage aan de huisvesting van mensen die huis en haard hebben moeten verlaten.