Skip to main content

Omgevingsdienst IJmond organiseert op dinsdag 12 maart namens de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen een informatieavond over geluidsoverlast door wegverkeer. Tijdens deze avond laat de dienst zien welke maatregelen de afgelopen jaren zijn genomen en in de toekomst mogelijk zijn.

Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen zich vóór 8 maart 2024 aanmelden voor de informatieavond. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b in Beverwijk. De avond start om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Op de aanmeldpagina staat het volledige programma.

Actieplan Geluid Wegverkeer

Elke vijf jaar brengt elke gemeente in beeld wat de impact is van wegverkeer op woningen. Daarna stelt de gemeente een Actieplan Geluid Wegverkeer op. Dit Actieplan gaat over de wegen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. In het Actieplan staat beschreven welke maatregelen nodig zijn om de overlast door wegverkeer te verminderen. Mogelijke maatregelen zijn stil asfalt, gevelisolatie, verlaging van de snelheid of geluidschermen. Meer informatie is te vinden op www.odijmond.nl/geluid