Skip to main content

Omdat voor het nieuwe transformatiestation van TenneT een stuk bos langs de Zeestraat moest wijken, werd de netbeheerder door het Rijk verplicht tot het aanleggen van compensatiegroen. Beverwijk krijgt er 3,5 hectare groen bij, aan de Binnenduinrandweg, langs het Aagtenpark en Park Overbos én in de Spoorzone: aan de Spoorsingel en op bedrijventerrein Kagerweg.
Bärbel Böhling, beleidsmedewerker inrichting openbare ruimte, vertelt hoe het precies zit met die groencompensatie en wat we hiervan terug gaan zien in de Spoorzone.

“Toen als onderdeel van het project Wind op Zee werd gezocht naar een locatie voor een nieuw transformatiestation, vonden ze een ongebruikt stuk bos op het terrein van Tata Steel. Planologisch gezien heel logisch om het trafostation op een industrieterrein te plaatsen. Maar het betreffende bos was volledig ongerept en had zich in de afgelopen jaren kunnen ontwikkelen tot een stuk oerbos, heel gaaf eigenlijk. Dus vanuit het rijk werd gezegd: jullie halen hier bos weg, ook al ligt dit op een industrieterrein, het moet toch gecompenseerd worden. En terecht.”

Veel van dit groen wordt aangelegd in Heemskerk en Castricum, hoe kan dat?
“Het rijk heeft vanuit de wetgeving voor natuurbescherming heel precieze regels opgesteld. TenneT kreeg dus duidelijke kaders mee: het moest een aaneengesloten bosgebied zijn van minimaal 1000m2 of een hele nieuwe rij bomen. Daar hebben we in Beverwijk en Wijk aan Zee de ruimte helemaal niet voor, en waar de ruimte wel is staat meestal al groen. Het ging in totaal om ruim 9 hectare, dat is echt een grote lap grond. We hebben hard gevochten als gemeente om zoveel mogelijk groen binnen Beverwijk te kunnen compenseren. Uiteindelijk is het toch gelukt om 3,5 hectare binnen Beverwijk te plaatsen, verdeeld over 7 locaties. Dat is een enorme zoektocht geweest.”

Waar komt extra groen in het Spoorzone-gebied?
“Op de Spoorsingel ter hoogte van Sportpark Adrichem. We gaan dat stuk lekker dik in het groen leggen, met één type beplanting aan beide zijden van de weg. Aan de andere kant van het spoor hebben we lang gezocht naar een geschikte locatie. Bomen plant je voor 40 of 50 jaar, dat doe je liever niet in een gebied waar je nog van alles wilt gaan ontwikkelen. Maar tegelijkertijd is al heel lang de wens om het bedrijventerrein te vergroenen. Er is echt een inhaalslag nodig. We hebben uiteindelijk gekozen voor de Kagerweg omdat de functie van dat stuk bedrijventerrein grotendeels behouden blijft. En we kunnen er meer dan 100 bomen kwijt, dus een hele nieuwe groenstructuur  aanleggen.”

Wanneer worden de nieuwe bomen geplant?
“De bomen aan de Spoorsingel zouden dit voorjaar al geplant worden, maar in maart was het te droog. Nu is het alweer te warm, dus dat wordt waarschijnlijk in het najaar. Bij de Kagerweg moeten we nog uitzoeken waar de bomen precies kunnen staan, ook weer in verband met kabels en leidingen in de grond. Dat duurt dus nog zeker een jaar.”