Skip to main content

De ontwikkelingen in de Spoorzone komen op stoom: in september zijn we gestart met de planvorming in het Stationsgebied in Beverwijk. De gemeente werkt al langer aan het vernieuwen van het Stationsgebied met de bouw van het Stadhuis en Cineworld, de herinrichting van de openbare ruimte en een nieuwe fietsenstalling, maar daarmee is de ontwikkeling van het gebied nog niet klaar. Locaties als Ankie’s Hoeve, Wijckerpoort, Station e.o. en Meerplein staan op de nominatie om ontwikkeld te worden, waarmee verschillende functies aan het Stationsgebied toegevoegd kunnen worden. Ook de HOV busbaan moet nog aangelegd worden. Welke functies waar kunnen komen moet nog worden bepaald en daarvoor wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit doen we samen met bewoners en ondernemers in het Stationsgebied.

Kansenkaarten
Allereerst werken we kansenkaarten uit voor het Stationsgebied en daarna stellen we een stedenbouwkundig plan op. Daarin komen thema’s aan de orde zoals verkeer en parkeren, wonen, voorzieningen, leefbaarheid en duurzaamheid. Hiervoor werkt de gemeente samen met bureau BFAS+ dat als winnende partij uit een bureauselectie naar voren kwam. BFAS heeft een heldere en praktische aanpak voor ogen voor de kansenkaart en het stedenbouwkundig plan die volgens ons goed past bij Beverwijk. Bureau BFAS laat zien een goed beeld te hebben van de opgave voor het Stationsgebied.

Actief participatietraject
Om ook bewoners en ondernemers mee te laten denken over de plannen, wordt een actief participatietraject gevoerd. Dit start in november met allerlei activiteiten in het gebied. We willen zoveel mogelijk mensen spreken dus u kunt ons tegenkomen op de markt, in de winkelstraat, bij het station en tijdens een nog te organiseren bijeenkomst. Daarnaast worden er rondleidingen georganiseerd in het gebied.

In eerste instantie gaan we ideeën en wensen verzamelen om te komen tot de kansenkaarten. Daarna volgt een fase waarbij deze ideeën worden getoetst, waarna weer breed gecommuniceerd wordt wat we hebben opgehaald en welke ideeën en wensen we wel of niet mee kunnen nemen in het stedenbouwkundig plan.

Informatie
Houdt u deze website goed in de gaten en meldt u zich aan voor onze digitale nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte. Ook via onze LinkedIn pagina communiceren we over het Stationsgebied en over de ontwikkelingen in de Spoorzone, net als in de Beverwijker.

Ideeën zijn welkom! Wilt u ook meedenken, komt u dan naar de bijeenkomst in het Kennemertheater op 10 november.