Skip to main content

Gemeente Beverwijk werkt samen met bureau OKRA en de klankbordgroep Spoorzone aan een Kwaliteitsplan Openbare Ruimte dat in het tweede kwartaal van 2024 klaar moet zijn voor inspraak. Wat houdt dit kwaliteitsplan precies in?

De gemeente heeft het bureau OKRA in oktober 2023 gevraagd om een kwaliteitsplan te maken voor de openbare ruimte in de Stadskant. Beverwijk heeft namelijk nog geen kwaliteitseisen als het gaat om de openbare ruimte. En omdat er in de Stadskant van de Spoorzone de komende jaren ontwikkelingen kunnen plaatsvinden, is het wenselijk om alvast kwaliteitseisen vast te leggen. Ook is het nodig om daar waar mogelijk te vergroenen zodat de stad meer klimaat-adaptief wordt. Vergroenen moet zorgen voor het vergroten van de waterberging en verlaging van de hittestress.

Met de verschillende maatregelen die het kwaliteitsplan gaat voorstellen, kan de openbare ruimte aantrekkelijker, gezelliger en leefbaarder worden. Dit heeft weer tot gevolg dat mensen langer in het centrum verblijven, meer gaan bewegen en een dynamischer gebied ervaren.

Kwaliteitsplan voor de zomer in inspraak

De gemeente werkt samen met de klankbordgroep Spoorzone aan een concept van het kwaliteitsplan dat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 klaar is voor inspraak. Na de zomer kan projectleider Paul Cottaar het kwaliteitsplan klaarstomen voor besluitvorming en een krediet aanvragen om de maatregelen gefaseerd te realiseren.

Uiteindelijk ligt er dan een kwaliteitsplan dat bestaat uit vier onderdelen die moeten worden vertaald in concrete ontwerpen:

  1. Kwaliteitskader in de vorm van kwaliteitseisen, toolbox en ambitie;
  2. Schetsontwerp voor (her)inrichting van het Slangenwegje (parkeerterrein en omgeving) en het Spoorpark;
  3. Schetsvoorstel voor het vergroenen van de openbare ruimte voor de korte en lange termijn;
  4. Suggesties voor verbetering op korte en lange termijn van de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers.

Voor de Stadskant is een aanvraag gedaan voor een uitkering Woningbouwimpuls. Met deze aanvraag hoopt de gemeente een bijdrage te kunnen krijgen voor investeringen die zij moet doen voor leefbaarheid en betaalbaar wonen. De voorstellen en maatregelen voor de leefbaarheid worden opgenomen in het kwaliteitsplan. Voorwaarde voor een uitkering Woningbouwimpuls is een eigen bijdrage van de gemeente waarover de gemeenteraad later dit jaar moet besluiten.