Skip to main content

BEVERWIJK – Het College van B&W heeft ingestemd met een overeenkomst met Dreef Beheer voor een woningbouwplan aan de Spoorsingel-Beijneslaan. Op de locatie van de voormalige sportschool komen 91 appartementen in de vrije huursector en een commerciële ruimte op de begane grond van 180 m2 met daarbij voldoende parkeerruimte. Dreef Beheer, eigenaar van het Marlo terrein, heeft hiervoor al enige tijd geleden een omgevingsvergunning ingediend.

Participatie
Het plan is in participatie met de omgeving tot stand gekomen. Begin 2022 zijn bewoners in Beverwijk door Dreef Beheer op tal van manieren uitgenodigd om deel te nemen aan het participatietraject rond dit project. Er zijn digitale sessies georganiseerd die verbeterpunten hebben opgeleverd. Deze zijn meegenomen in de verdere planvorming. Zo zijn diverse balkons naar de binnentuin verplaatst om de privacy van de omwoners te borgen.

Spoorzone Beverwijk
Met het aangaan van de overeenkomst met Dreef Beheer wordt uitvoering gegeven aan de ontwikkeling van het Spoorzonegebied, één van de speerpunten van de gemeenteraad in Beverwijk voor de komende jaren. In de Verkenning Spoorzone (december 2020) zijn het Marlo-terrein en de Brink opgenomen als locaties waar gemengde ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Het plan aan de Spoorsingel is een belangrijke eerste stap om in dit gebied veel woningen toe te voegen. Deze overeenkomst kan leiden tot meer woningbouwplannen in dit deel van Spoorzone.

Woningmarkt
Dreef Beheer is een belangrijk ontwikkelpartner van de gemeente. Er is grote belangstelling voor de appartementen. De appartementen zijn ontwikkeld voor een brede doelgroep, vooral voor (55+) uit de omgeving. De belangstelling van met name deze doelgroep, ook wel empty nesters genoemd, kan zorgen voor meer doorstroming op de Beverwijkse woningmarkt.

Planning
In het najaar wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. In de komende periode worden de plannen verder uitgewerkt met de aannemer, zodat gestart kan worden met de bouw medio 2023. De bouwtijd neemt ongeveer twee jaar; de oplevering is voorzien medio 2025.

Feestelijke ondertekening
Vrijdag 21 oktober om 11:00 uur ondertekenen de heer Kat, namens Dreef Beheer en wethouder Ali Bal van Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en bouw, de overeenkomst op het stadhuis van Beverwijk.