Skip to main content

“Wie de Velsertraverse afrijdt bij het binnenrijden van Beverwijk ziet aan de rechterhand allerlei werkzaamheden op het terrein van de Wijckerpoort. Stapels stenen, zand en bouwhekken. Dit is een van de twee werkterreinen van TenneT.

In het Energieakkoord is afgesproken dat komend jaar 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen moet Nederland meer windenergie opwekken.

Hiervoor wordt voor de kust van Wijk aan Zee het windpark ‘Hollandse Kust noord’ in 2023 in gebruik genomen en ‘Hollandse Kust west’ in 2024. De netaansluiting moet dan ook klaar zijn. TenneT werkt momenteel aan de aansluiting van deze windparken op het elektriciteitsnet.

Op het werkterrein aan de Velsertraverse van TenneT gaan de komende tijd mantelbuizen de grond in voor elektriciteitskabels. De kabels worden daar doorheen getrokken. Na afronding van het werk wordt alles weer teruggelegd en de grond hersteld. Dit neemt ongeveer een half jaar in beslag.”