Skip to main content

Het vergroenen van de Parallelweg is één van de doelstellingen van de Spoorzone. Zo wordt het gebied klimaatadaptatief en prettig leefbaar. De verharde middenberm op de Parallelweg gaat weg. Daarvoor in de plaats komt een groene middenberm. Maandag 30 januari werd een eerste gras- en bloemenmengsel ingezaaid door wethouders Jacqueline Dorenbos en Ali Bal.

Het doel is het gebied groener te maken. In de openbare ruimte, op private kavels en op daken. Ook willen we de bestaande groengebieden beter bereikbaar maken vanuit de stad. En de verbindingen met de omliggende groengebieden verbeteren, zoals het Aagtenpark en het Wijkeroogpark.

De verharde middenberm op de Parallelweg, vanaf de KFC tot Karwei, gaat weg. Hiervoor komt gras en een bloemenmengsel terug. Net als de inrichting van de Meerlanden in de Broekpolder. Samen met partijen zoals de Stichting Business Docks, ondernemers en eigenaren kijken we of het mogelijk is om de zijbermen op dezelfde manier in te richten. De huidige oversteekplaatsen blijven zoals ze nu zijn. Hierdoor blijft het zicht vanuit de zijstraat gegarandeerd.

De aannemer start in januari met het verwijderen van de middenberm. Het eerste groen is rond april/mei zichtbaar. De aannemer beheert de eerste twee jaar het groen. De aannemer let erop dat de begroeiing geen belemmering vormt voor de verkeersveiligheid.