Skip to main content

Het college van B&W in Beverwijk heeft de concept stedenbouwkundige visie voor de Stadskant van de Spoorzone vrijgegeven voor inspraak. In de visie wordt beschreven hoe het gebied tussen Ankie’s Hoeve en het Marlo terrein er in de toekomst uit kan komen te zien.

Van vrijdag 4 november tot en met donderdag 15 december 2022 kunnen bewoners en ondernemers hun reactie op de visie geven. Hiervoor organiseert de gemeente verschillende activiteiten. Die zijn te vinden op www.spoorzonebeverwijk.nl/participatie. Hier kun je ook de visie lezen en erop reageren.

Kansenkaart

Vorig jaar hebben bewoners en ondernemers meegedacht over de kansen voor Ankie’s Hoeve, Wijckerpoort, Stationsplein, Meerplein, Marlo terrein en de Brink. De ideeën en meningen over wonen en werken, het groener en gezelliger maken van de buitenruimte, het toevoegen van nieuwe functies en mobiliteit zijn daarna op een Kansenkaart gezet.

Stedenbouwkundige visie

De gemeente heeft de Kansenkaart vertaald naar een stedenbouwkundige visie. De visie laat zien hoe de inrichting van het gebied er in de toekomst uit kan komen te zien met nieuwbouw, functies, groen en water en wegen en parkeren. Een eerste concept versie van de visie is nu klaar.

Reageren

Van 4 november 2022 tot en met 15 december 2022 kun je via de website van de Spoorzone een inspraakreactie indienen op de webpagina www.spoorzonebeverwijk.nl/participatie.

Maar je kunt ook met de gemeente in gesprek en je reactie indienen tijdens één van de inspraak activiteiten.

De gemeente Beverwijk hoort graag de mening van bewoners en ondernemers op de toekomstvisie. Doe ook mee en laat je mening horen!