Skip to main content

BEVERWIJK – Dinsdag 1 november heeft het college van B&W in Beverwijk de concept stedenbouwkundige visie voor de Stadskant van de Spoorzone vrijgegeven voor inspraak. Van 4 november tot en met 15 december kunnen bewoners en ondernemers hun mening geven. Hiervoor organiseert de gemeente verschillende activiteiten. Ook de gemeente Velsen, grondeigenaren en andere belanghebbenden worden tijdens de inspraak betrokken. De concept visie is te vinden op de website www.spoorzonebeverwijk.nl/participatie.

Stedenbouwkundige visie
Voor de Stadskant, met de deelgebieden Ankie’s Hoeve, Wijckerpoort, Stationsplein, Meerplein, Marlo en Brink, is in 2021 een Kansenkaart opgesteld. Deze is nu vertaald naar een concept stedenbouwkundige visie. Het laat zien hoe en waar kansen gerealiseerd kunnen worden en schetst toekomstbeelden over hoe de Stadskant eruit kan komen te zien. Waar liggen kansen voor nieuwbouw, aan wat voor functies en voorzieningen kan worden gedacht, hoe kan worden omgegaan met mobiliteit en hoe kan de openbare ruimte ingericht worden?

Inloop informatiecentra
Wilt u met de gemeente in gesprek, meer informatie over de concept stedenbouwkundige visie of wilt u uw reactie doorgeven? Dat kan! Het projectteam staat u graag te woord. Iedere dinsdag van 12:00 tot 17:00 uur in het informatiecentrum in het NS-station Beverwijk en iedere donderdag van 12:00 tot 17:00 uur in het informatiecentrum op Ankie’s Hoeve aan de Halve Maan.

Informatiemarkt 16 november
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op woensdag 16 november bij de informatiemarkt in het Kennemer theater. Aan de hand van thema’s als mobiliteit en wonen kunt u met de gemeente of met elkaar in gesprek over de toekomstbeelden voor de Stadskant.

Rijdende balie 23, 24 en 25 november
Het projectteam is te vinden in het centrum van Beverwijk met een mobiele balie waar u met hen in gesprek kunt. Op woensdag 23 november staat de bakfietsbalie geparkeerd op het Meerplein, op 24 november op het Marlo terrein en op vrijdag 25 november kunt u ze spreken op het Stationsplein. Alle dagen tussen 14:00 uur en 16:00 uur. De koffie en thee staan klaar!

Spoorzoeken
Wilt u zelf het gebied in? Volg dan de interactieve wandeling door dit deel van Beverwijk en ga op een zoektocht vanaf het NS station. De wandeling voert langs de spoorlijnen, over Ankie’s Hoeve, door de Breestraat, langs het Meerplein en zo weer terug naar het station. Al wandelend komt u allerlei verhalen en leuke weetjes uit verleden, heden en toekomst te weten. De gemeente stelt u onderweg ook een paar vragen. De wandeling duurt ongeveer een half uur en is te vinden op uw mobiel via www.spoorzonebeverwijk.nl/spoorzoeken

Na de inspraak
Alle binnengekomen inspraakreacties worden samengevat en voorzien van een antwoord in een Nota van Beantwoording. Daar waar nodig zal de concept stedenbouwkundige visie worden aangepast. Daarna wordt de visie met de nota van beantwoording voorgelegd aan het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad om vast te stellen. Dit staat gepland voor het 1e kwartaal van 2023.

Gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk
De Spoorzone transformeert de komende jaren in een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het centrum van Beverwijk. Wilt u op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? De gemeente brengt vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.