Skip to main content

De Parallelweg is een drukke weg en dat blijft de komende jaren ook zo. Maar dat betekent niet dat we niets kunnen doen om de omgeving wat op te waarderen, vindt Bärbel Böhling, beleidsmedewerker inrichting openbare ruimte bij de gemeente Beverwijk. Het voorstel is om dit jaar nog links en rechts van de hele Parallelweg beplanting aan te brengen. Geen kleine plukjes, maar een aaneengesloten strook met één en hetzelfde groen. Dat kan zonder verkeerskundige aanpassingen. Maar mooi wordt het pas als zoveel mogelijk bedrijven meedoen!

Hoe moet het er straks uit gaan zien als het aan jou ligt?
“Als een tapijt van groen, dat zich het hele jaar uitstrekt langs de hele Parallelweg. Dus van het begin tot het eind, of je nu vanaf Velsen komt of vanaf de Broekpolder. En één type planten, dat geeft samenhang en maakt het krachtiger. Veel bedrijven hebben voor hun pand al groen aangebracht, maar omdat het kleine stukjes zijn verdwijnt het in het geheel. We hebben véél groen nodig en meer eenheid, zodat je ervaart dat er echt iets is gedaan.”

Waarom is het belangrijk om de Parallelweg te vergroenen?
“Er is veel leegstand aan de Parallelweg. Door de locatie aantrekkelijker te maken, gaan eigenaren anders nadenken over de invulling van de panden en de lege ruimtes daartussen. Met groen kunnen we daaraan bijdragen. Het is een fraaier gezicht en het helpt om het gebied beter op de kaart zetten. Als dit deelgebied echt in ontwikkeling gaat, kunnen we de hele weg reconstrueren en opnieuw inrichten. Misschien wel smaller maken, zodat er ruimte komt voor grotere groenstructuren. In de huidige situatie is dat echter technisch onmogelijk. Je kunt op de Parallelweg niet zomaar bomen gaan planten. Er is simpelweg te weinig ruimte voor ‘groot groen’ en er lopen ook heel veel ondergrondse kabels en leidingen. Maar we kunnen wel aan weerszijden groenbeplanting aanbrengen. Dat heeft geen invloed op de bedrijvigheid of bereikbaarheid, gewoon als aankleding.”

Waarom moeten bedrijven meedoen?
“Als gemeente gaan wij over de openbare ruimte, maar daartussen liggen stukken grond die niet van ons zijn. Om een ononderbroken strook groen te kunnen aanleggen, hebben we dus de medewerking nodig van de ondernemers. Bram Loggers, projectleider gebiedsontwikkeling, gaat de komende periode bij alle betreffende bedrijven langs om te vragen of ze willen meedoen. Het plantseizoen is in oktober, dus voor die tijd moet het rond zijn. Misschien kunnen we er zelfs een gezamenlijke, lokale aanplantdag van maken. Het zou geweldig zijn als dat lukt!”