Skip to main content

BEVERWIJK – Dinsdag heeft het college het Definitief Ontwerp (DO) voor de herinrichting van de Zuiderkade vastgesteld. Een ontwerp dat samen met bedrijven en belanghebbenden tot stand kwam.

De Zuiderkade wordt opnieuw ingericht
Het asfalt in deze straat moet geheel vervangen worden. Dit is een goed moment om ook andere aanpassingen aan de straat te doen. De riolering wordt verbeterd en er worden nieuwe lichtmasten geplaatst.
Met bewoners en ondernemers is een nieuw ontwerp voor de inrichting gemaakt. Samen met de ondernemers is er in het ontwerp voor gezorgd dat hun bedrijven goed bereikbaar blijven. Waar mogelijk worden nieuwe bomen geplant en wordt beplanting toegevoegd. De leefbaarheid op de Zuiderkade wordt daarmee verhoogd, zonder de bedrijvigheid te belemmeren.

Spoorzone Beverwijk
De Zuiderkade maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Spoorzone Beverwijk. Hierbij spelen verduurzamen, vergroenen en het klimaatbestendig maken van het gebied een belangrijke rol om te kunnen voldoen aan de opgaven van klimaatadaptatie en leefbaarheid. Het nieuwe ontwerp voor de Zuiderkade sluit goed aan bij deze ambitie.

Het DO is op de website van de gemeente Beverwijk in te zien via www.beverwijk.nl/zuiderkade

Planning
De herinrichting van de Zuiderkade wordt de komende maanden voorbereid. Daarna wordt een aannemer geselecteerd. Bij de voorbereiding worden de ondernemers betrokken om fasering van de werkzaamheden en de bereikbaarheid in goede banen te leiden. De werkzaamheden starten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023.