Skip to main content

Het is een van de doelstellingen van de Spoorzone: groen toevoegen waar dat kan bij het inrichten van de openbare ruimte, op private kavels en op daken, om er een prettiger leefbaar gebied van te maken, voor nu en in de toekomst en om het regenwater langer vast te kunnen houden zodat we minder natte voeten krijgen bij stevige regenval.

De gemeente trekt hierin samen op met de Stichting Business Docks en met eigenaren van kavels aan de Parallelweg.

Wijcker Groen is al in januari begonnen met het verwijderen van de verharde middenberm op de Parallelweg. De laatste stukken worden op dit moment weggehaald. In plaats daarvan is een mengsel ingezaaid van gras en bloemen, wat nu al mooi bloeit!

Vanaf woensdag 14 juni gaat Wijcker Groen aan de slag met het verwijderen van ‘oud groen’ in de gemeentelijke groenstroken langs de Parallelweg. Het gaat daarbij vooral om onkruid, diverse struiken en wat overig opstaand groen dat er niet meer zo mooi bij staat. Ook hier wordt het gras- en bloemenmengsel ingezaaid. Alle bomen blijven staan en op sommige te smalle plekken blijven de hagen staan. Zo krijgt de Parallelweg zoveel mogelijk dezelfde groene uitstraling over de hele lengte van de straat. Het huidige groen bij de Kop van de Haven, voor Woonplaza en bij het parkeerterrein P0 van de Bazaar is nog van een redelijke kwaliteit en wordt voorlopig niet vervangen. Het perceel bij de oprit van de A22, tegenover de KFC wordt later dit jaar ingezaaid.

Het werk duurt ongeveer een week. Bedrijven aan de Parallelweg waar werkzaamheden voor de deur worden uitgevoerd zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Enkele van hen doen zelf ook mee op hun eigen percelen. Zo werken we samen aan een eenduidig en groene inrichting van de Parallelweg.