Skip to main content

De transformatie van de Spoorzone wordt stap-voor-stap gefaseerd opgepakt. Dit vraagt in sommige deelgebieden om een lange adem. Daarom worden eerst tijdelijke functies en programma aan het gebied toegevoegd, zodat het er nu ook al prettig is. Een onderdeel hiervan is kunst in de openbare ruimte.

Eind 2022 is, na een uitgebreide selectie, kunstenaar Benjamin Verdonck uitgekozen.  Zijn manier van denken en werken, het artistieke onderzoek en de vormen van programmering spraken aan. Daarnaast kan en wil hij graag lokale partijen, omwonenden en andere belanghebbenden bij het kunstproject betrekken.  Zo wil hij in elk geval gedurende een bepaalde periode zowel het gebied als de huidige en toekomstige gebruikers van het gebied leren kennen door middel van een verrassend publiek programma en het maken van een kunsttoepassing in het gebied. Wij noemen dat ‘artist in residence’.

Kunstenaar Benjamin Verdonck, een Vlaams beeldend kunstenaar en acteur zoekt vaak de openbare ruimte op.  Zoals met een boomhut op het Baraplein in Brussel en een vogelnest op 32 meter hoogte in Rotterdam. Benjamin gaat dit jaar activiteiten ontplooien in Beverwijk. Activiteiten, die bijdragen aan de ambitie van de Spoorzone en de ontwikkeling van de stad. Wellicht ziet u hem ergens en kunt u samen met hem sparren over zijn toekomst beeld of kunstproject over het leven in onze stad?

In de volgende nieuwsbrief over de Spoorzone volgt een interview met de kunstenaar over dit project.