Skip to main content

De woningbouwopgave in de IJmond is ambitieus. De regio Zuid-Kennemerland IJmond staat voor de uitdaging om 18.500 woningen te bouwen tot 2030. De gemeenten Beverwijk en Velsen nemen in de IJmond het voortouw om dit proces te versnellen. Zij organiseren daartoe medio februari 2023 een eerste Bouwberaad met publieke en private partijen.

Sturingssysteem voor versnelling opgave
Voor de Bouwberaden worden onder andere corporaties, projectontwikkelaars en makelaars uitgenodigd. Zij bespreken hoe partijen ervoor kunnen zorgen dat ieder jaar voldoende woningen worden gebouwd met de juiste kwaliteit en in het juiste segment. Daarnaast wordt een monitoringsen sturingssysteem ingericht, waarin de woningbouwprojecten worden opgenomen. Op basis van dit systeem is te zien waar versnelling mogelijk is en wat daarvoor nodig is. De overleggen worden begeleid door Woningmakers Nederland. Zij organiseren in regio’s de verbinding tussen marktpartijen en gemeenten, waarbij de regionale woningbehoefte voorop staat.

Wethouder Ali Bal van Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en bouw van de gemeente Beverwijk: “Er is sprake van een groot tekort aan woningen, daar is iedereen het over eens. Door krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken zetten we in op het versnellen van de woningbouw. Dit met de gedachte dat het niet alleen gaat om het stapelen van stenen, maar om het realiseren van passende woningen én van een prettige leefomgeving. Het bouwberaad kan hier een mooie bijdrage aan gaan leveren.”

Wethouder Sander Smeets van Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Velsen: “We kennen allemaal mensen in onze omgeving die we een woning gunnen, maar die door de woningnood niet aan bod komen. Voor hen ondersteun ik elk middel dat helpt om de bouwversnelling op een goede manier te maken. Het Bouwberaad IJmond is zo’n middel. Ik vertrouw er op dat we het samen voor elkaar krijgen om nog sneller de nodige woningen te bouwen.”

Woondeal Rijk MRA
De provincie Noord-Holland heeft de minister van Volkshuisvesting onlangs het bod gedaan om tot 2030 in totaal 184.000 nieuwe woningen bij te bouwen, onder voorwaarde dat het Rijk knelpunten wegneemt en diverse randvoorwaarden invult. Begin 2023 maken het Rijk en de MRA hier afspraken over in de Woondeal. De woningbouwregio IJmond/ Zuid-Kennemerland wil bijdragen met 18.500 woningen tot 2030.