Skip to main content

Beverwijk gaat aan de slag met woningbouw op Ankie’s Hoeve! Het college heeft besloten een koopovereenkomst op te stellen om de grond te kunnen verkopen aan SBB Ontwikkelen en Bouwen. SBB wil op deze locatie aan de Halve Maan in Beverwijk, rond de 210 appartementen en voorzieningen bouwen in een groene omgeving.

Hiermee komt de gemeente Beverwijk tegemoet aan de grote vraag naar woningen in stad en regio. Door te kiezen voor gestapelde bouw is het mogelijk om een behoorlijk aantal woningen te realiseren. Tegelijkertijd is er voldoende ruimte over voor een overwegend groene inrichting en water. Dit past bij de ambitie die de gemeente voor ogen heeft voor het gebied zoals beschreven in de concept Stedenbouwkundige Visie voor de Stadskant van de Spoorzone.

Wethouder Ali Bal, gemeente Beverwijk: ”Er is in het verleden veel gesproken over Ankie’s Hoeve en wat daar allemaal mogelijk is aan ontwikkelingen. Nu gaan we echt aan de slag! Dit is voor Beverwijk de kans om de entree naar het centrum verder te versterken en woningzoekenden te helpen aan een woning. Ankie’s Hoeve is een belangrijke zichtlocatie en is hét vliegwiel van toekomstige ontwikkelingen aan de Stadskant van de Spoorzone. Ik heb vertrouwen in de samenwerking met SBB Ontwikkelen en Bouwen, een bedrijf met ‘lokale roots’!

Koopovereenkomst
In november 2021 sloten de gemeente Beverwijk en SBB Ontwikkelen en Bouwen een intentieovereenkomst. Daarop volgde een haalbaarheidsonderzoek met het besluit om een koopovereenkomst op te gaan stellen. In de koopovereenkomst worden afspraken gemaakt over wanneer de grond wordt geleverd en hoe, maar ook wat het programma wordt. Daarna wordt een stedenbouwkundig plan uitgewerkt en een bestemmingsplan/omgevingsplan opgesteld.

Planning
Het gezamenlijk streven is om te starten met de bouw in het voorjaar van 2025. Oplevering van de eerste woningen is naar verwachting in 2026. Over de precieze planning van de vervolgstappen worden nog afspraken gemaakt. Deze komen terug in de koopovereenkomst.