Skip to main content

De gemeente Beverwijk heeft een duidelijke ambitie voor de toekomstige inrichting van de stad. En daar maakt het gebiedsprogramma Spoorzone onderdeel van uit. Ondertussen heeft ook De Bazaar – dat in het Spoorzonegebied ligt – plannen. Zij wil haar eigendommen transformeren tot een duurzame wijk, waarbij woningbouw samengaat met een compactere vorm van De Bazaar.

In het gemeentehuis vertellen Philip van Maanen en Rogier de Lint over de ambities voor het terrein van De Bazaar. Philip van Maanen is Regiomanager bij Heijmans en verantwoordelijk voor het project Bazaarstad. Rogier de Lint is door de gemeente ingehuurd om het project vanuit de gemeente te begeleiden. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor het begeleiden van de beoogde transformatie van de Parallelweg en ontwikkelt hij een spelregelkaart voor de Business Dockszijde van de Spoorzone.

Een grijs gebied
Rogier de Lint: “Momenteel bestaat het terrein van De Bazaar – naast uiteraard De Bazaar zelf – vooral uit parkeerplaatsen en andere grijze infrastructuur. Bovendien wordt daar slechts beperkt – in het weekend – gebruik van gemaakt. Daar ligt een enorme kans. Anno 2023 voelen we met zijn allen het gevecht om de schaarse ruimte. Wonen, werken, infrastructuur, energieopwekking, waterberging, natuur, biodiversiteit, voedselproductie eisen allemaal hun plekje op. De kranten staan er vol mee. Dat er dan nog zo’n plek is als het terrein van De Bazaar; in de Randstad, in de MRA, meer dan 30 voetbalvelden groot, wat zo ruimte-extensief wordt gebruik en waar de gemeente en de eigenaar gelijkgestemd zijn. Dat is een unicum. Door fors te verdichten, kan ruimte ontstaan voor een vernieuwde Bazaar, voor wonen, werken, groen en water.” Voor elke vierkante meter programma die we hier maken, hoeft geen buitengebied te worden aangetast.

Uitdagingen
Het project Bazaarstad kent echter wel wat uitdagingen. Zo passen de plannen deels niet in de bestaande provinciale omgevingsverordening en zijn er tal van andere opgaven met betrekking tot geluid- en andere milieunormen, stikstof en andere zaken die bij gebiedsontwikkeling komen kijken. Daarnaast trekt De Bazaar ieder weekend zo’n 40.000 bezoekers die gedurende de ontwikkelingen gewoon moeten kunnen blijven komen én parkeren, aangezien de verbinding met het openbaar vervoer niet optimaal is. Rogier de Lint: “De vrees dat de transformatie naar woningen in dit gedeelte van Business Docks zal leiden tot een verlies van werkgelegenheid, is ongegrond. Het gaat namelijk om verdichting, wat uiteindelijk juist zal zorgen voor een toename van het aantal arbeidsplaatsen.”

De aanpak van het project
Philip van Maanen: “We moeten goed nadenken over hoe de wijk eruit moet gaan zien en welke functies een aanvulling zijn voor de levendigheid gedurende de hele week. Nu is het door de weeks doodstil op het terrein en dat moet veranderen. Het gebied heeft de potentie om een goed functionerende stadswijk te worden. Dit vergt nog wel de nodige uitwerking, waarbij we veelvuldig met alle betrokkenen en relevante partijen in gesprek gaan. Er moet namelijk wel eerst een concreet plan liggen, voordat we over de daadwerkelijke oplossingen voor eventuele problemen kunnen nadenken.”

Transparantie
Van Maanen vervolgt: “Die plannen zijn we gezamenlijk aan het uitwerken. Het helpt dat we daar allemaal helder en open in zijn naar elkaar. En dat de rolverdeling duidelijk is: Heijmans maakt de voorstellen voor De Bazaar, de gemeente toetst de plannen en vanuit ieders deskundigheid komt het vervolgens samen.”

Bazaarstad in de Spoorzone
Het programma Spoorzone is ruim gedefinieerd, maar het centrale idee is dat het gebied prettiger leefbaar, duurzamer en groener wordt. Ook het OV-knooppunt bij het station moet beter benut worden, waardoor de mobiliteit en de leefbaarheid in Beverwijk verbeteren. Zowel voor woon- en werkverkeer, als voor de bezoekers van De Bazaar. Rogier de Lint: “In mijn persoonlijke droomscenario zie ik een interwijkverbinding over de A22 en de treinsporen, met natuur daartussen. De beide stadshelften zijn dan via de natuur met elkaar verbonden. Daar ga ik natuurlijk niet over, maar daar heb ik wel ideeën over ”, lacht hij hardop.

Het is duidelijk dat het bruist van de energie rondom dit project. Bij het team dat eraan werkt, bij De Bazaar, bij de gemeente Beverwijk, maar zeker ook bij Philip van Maanen en Rogier de Lint.