Skip to main content

Op 1 december bespreekt de commissie Mobiliteit & Bereikbaarheid van Provinciale Staten Noord-Holland de Nota Zeehavens Noord-Holland. Een belangrijk onderwerp voor de Spoorzone Beverwijk omdat het onder andere gaat over de planologische ruimte die hier in de toekomst zal zijn voor de verdere ontwikkeling van het woon-werkprogramma.

Net als de gemeente ziet de provincie volop ruimte voor ontwikkeling aan de stadskant van de Spoorzone, dat loopt van Ankie’s Hoeve tot en met het Marlo-terrein en De Brink. Dat is goed nieuws! De gemeente is hier ook al goed op stoom met een stedenbouwkundige visie, waar bewoners en ondernemers op het moment hun mening over kunnen geven.

Aan de andere kant van de Spoorzone gaat het over de ontwikkeling van Business Docks met zijn (havengerelateerde) bedrijvigheid, de Parallelweg en het Bazaar terrein. Voor zowel de provincie als de gemeente zijn bij de ontwikkeling van dit gebied de economische waarde, inclusief de haven, en een gezond leefklimaat van groot belang. De gemeente Beverwijk ziet met de realisatie van Spoorzone hier een kans om  zowel de economische waarde te vergroten, woningen toe te voegen en  het leefklimaat te verbeteren.

Positief is dat de provincie die ruimte ook wil bieden, met name aan de Parallelweg, en het Bazaarterrein. Voor het deel van de Parallelweg in en bij de Kop van de Haven ziet zij mogelijk pas  op de langere termijn kansen op woningbouw. Dat is gezien de urgentie van de opgaven in dit deelgebied  en de ambitie en doelstellingen van het programma Spoorzone echter een te beperkte optie voor Beverwijk.

De gemeente heeft de provincie dan ook gevraagd om al op de korte en middellange termijn  meer ruimte te bieden voor de verdere doorontwikkeling van dit gebied én de gemeente concreet te ondersteunen bij het maken van de benodigde kwaliteitsverbeteringen in de havenfaciliteiten.