Skip to main content

Participatie

Stationsgebied

Stedenbouwkundige visie

De stedenbouwkundige visie is gemaakt op basis van ideeën en wensen van bewoners en ondernemers in Beverwijk. Een kansenkaart is een middel om wensen en ideeën weer te geven. Het laat zien wat inwoners en ondernemers van het gebied vinden, wat er moet gebeuren en waarmee rekening moet worden gehouden bij ontwikkeling. De wensen zijn vertaald naar een kansenkaart weergegeven in drie thema’s: programma, mobiliteit en openbare ruimte. Het laat zien wat inwoners en ondernemers van het gebied vinden, wat er moet gebeuren en waarmee rekening moet worden gehouden bij ontwikkeling. Op basis van deze kansenkaart werkt de gemeente nu aan een stedenbouwkundige visie voor het gebied.

Paul Cottaar, projectleider Stationsgebied

Kansenkaart

Op onderstaande kansenkaart is soms over de grens van het plangebied getekend omdat er een relatie ligt met bijvoorbeeld de Breestraat of de andere kant van de A22. De kansen zijn soms willekeurig op de kaart weergegeven omdat de exacte locatie nog niet is bepaald.

Deze kaart laat zien aan welke functies en voorzieningen behoefte is. Daarbij gaat het met name om de ‘bebouwde omgeving’ met woningen, uitgaansgelegenheden en winkels. Er blijkt grote behoefte te zijn aan gezelligheid en ontmoeting. De wens is dat er meer te beleven is in het centrum van Beverwijk waardoor bezoekers er langer verblijven en er meer reuring ontstaat. Ook wordt het toevoegen van woningen als belangrijk gezien vanwege de grote vraag.

Deze kaart gaat over de onbebouwde omgeving met een focus op waar mensen willen zitten, lopen en recreëren. Uit de participatie blijkt dat er sterke behoefte is aan gezellige pleinen of plekken (met terrassen) verspreid over het Stationsgebied. Het laat een wens zien voor veel kwalitatief groen. Dat betekent dat de ruimte die niet beschikbaar is voor nieuwbouw niet volledig volgebouwd zou moeten worden. Ruimte houden voor groen en fijne pleinen/plekken.

Deze kaart gaat over vervoer van a naar b. Parkeerruimte voor auto’s op loopafstand van het centrum blijft een belangrijke behoefte. Er is begrip voor andere parkeeroplossingen maar het centrum moet ook voor de auto nog bereikbaar zijn. Als de gemeente het fietsgebruik wil stimuleren dan zal volgens de bewoners en ondernemers geïnvesteerd moeten worden in aantrekkelijke en veilige fietsroutes.

Hoe verder?

Alle bewoners en ondernemers in Beverwijk worden in de gelegenheid gesteld hun mening te geven op de stedenbouwkundige visie. Geïnteresseerden kunnen iedere dinsdag terecht in het informatiecentrum Spoorzone in de ruimte van het NS station Beverwijk. Iedereen die meer wil weten over de plannen voor Ankie’s Hoeve kan op donderdag terecht in het wikkelhuis aan de Halve Maan. Verder gaat de gemeente ook weer actief het gebied in om mensen te spreken.

Na de zomer is een concept van de stedenbouwkundige visie gereed en volgt een inspraaktraject van 6 weken waarin bewoners en ondernemers hun mening kunnen geven. Daarna nemen college en raad een besluit, waarna de uitvoering van start kan gaan.

Zo ziet het proces eruit.

U kunt ook contact met ons opnemen via onderstaande gegevens

0251 256 256

Bel op maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.00 uur

Maak een afspraak

Bezoek het Stadhuis op afspraak

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Mail ons

Stuur een mailtje naar info@spoorzonebeverwijk.nl

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief