Skip to main content

Participatie

Stedenbouwkundige visie Stadskant Spoorzone

Voor het gebied aan de stadskant van de Spoorzone heeft de gemeente Beverwijk een concept stedenbouwkundige visie opgesteld. De visie laat toekomstbeelden zien voor de Stadskant van de Spoorzone. En het beschrijft hoe de inrichting van de ontwikkellocaties Ankie’s Hoeve aan de Halve Maan, het Stationsplein, het Meerplein, Marlo en de Brink eruit kan komen te zien. Het gaat dan om zaken als wonen en voorzieningen, groen en water, en parkeren.

Inspraak op concept visie
In november en december 2022 heeft de gemeente Beverwijk bewoners, ondernemers, buurgemeenten, grondeneigenaren en andere stakeholders gevraagd wat zij van de concept stedenbouwkundige visie vinden. Belangstellenden konden hun mening geven via de website, op het stadhuis en in de informatiecentra of tijdens één van de vele inspraakmomenten in het centrum. Zo kwamen er mensen naar de informatiemarkt in het Kennemer Theater, naar de rijdende balie en deden er mensen mee aan de wandeling onder begeleiding van de projectorganisatie.

Er kwamen rond de 2.300 reacties binnen, vragen, suggesties en ideeën! De gemeente bedankt iedereen voor de grote belangstelling voor, betrokkenheid bij en bijdrage aan de concept stedenbouwkundige visie!

Hoe verder?
Alle binnengekomen inspraakreacties worden samengevat en voorzien van een antwoord in een Nota van Beantwoording. De concept stedenbouwkundige visie wordt waar nodig aangepast op basis van deze reacties. Samen met de nota van beantwoording wordt de concept visie voorgelegd aan het college en aan de gemeenteraad. Dit vindt in het eerste kwartaal van 2023 plaats.

Op de hoogte blijven?
Ben je benieuwd hoe het verder gaat met de plannen voor de Stadskant van de Spoorzone?

  • Hou dan deze website in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief zodat je steeds bij blijft. De nieuwsbrief Spoorzone komt ongeveer vier keer per jaar uit
  • Wil je zelf het gebied verkennen? Loop dan onze interactieve wandeling door het gebied. Gewoon op je mobiel! We nemen je mee op een zoektocht vanaf station Beverwijk. Al wandelend kom je allerlei verhalen en leuke weetjes uit verleden, heden en toekomst te weten. Ga hier naar de wandeling: spoorzonebeverwijk.nl/spoorzoeken
Download de visieMeer informatie

Bekijk hier de video met een sfeerimpressie van de informatiemarkt op 16 november en een interview met wethouder Ali Bal:

Definitief ontwerp herinrichting Zuiderkade

Voor de herinrichting van de Zuiderkade is inmiddels een definitief ontwerp gemaakt. Dit is te vinden op www.beverwijk.nl/zuiderkade

Het nieuwe ontwerp is met bewoners en ondernemers opgesteld. Waar mogelijk worden nieuwe bomen geplant en wordt beplanting toegevoegd. Het asfalt in de straat wordt geheel vervangen, de riolering wordt verbeterd en er worden nieuwe lichtmasten geplaatst. Bedrijven blijven goed bereikbaar. De leefbaarheid op de Zuiderkade wordt zo verhoogd, zonder de bedrijvigheid te belemmeren.

Aansluiting op ambitie Spoorzone
In de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone spelen verduurzamen, vergroenen en het klimaatbestendig maken van het gebied een belangrijke rol. Dit om te kunnen voldoen aan de opgaven van klimaatadaptatie en leefbaarheid. Het nieuwe ontwerp voor de Zuiderkade sluit goed aan bij deze ambitie.

Planning
De herinrichting van de Zuiderkade wordt de komende maanden voorbereid. Daarna wordt een aannemer geselecteerd. Bij de voorbereiding worden de ondernemers betrokken om fasering van de werkzaamheden en de bereikbaarheid in goede banen te leiden.

De werkzaamheden starten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023.

Herinrinchting Zuiderkade

Tijdelijke activiteiten
en placemaking

De Spoorzone is op weg naar een stoere, duurzame en beter leefbare toekomst. Voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat ontwikkelproces heeft wel wat voeten in aarde. In de tussentijd is er ruimte om tijdelijke initiatieven en activiteiten te ondernemen, liefst die passen bij stoer, duurzaam en leefbaar en die aansluiten bij de identiteit van een locatie. Dit noemen we met een mooi woord placemaking.

Zo worden er bijvoorbeeld sinds zomer 2022 al activiteiten georganiseerd op Ankie’s Hoeve waar in de toekomst woningen/appartementen worden gebouwd. Maar ook rond de Kop van de Haven of in leegstaande panden in het gebied worden de mogelijkheden voor placemaking bekeken. Er worden al regelmatig evenementen georganiseerd rond de Kop van de Haven, zoals medio 2022 de Dag van het Transport.

Hiermee verbeteren het gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte en het helpt de economische ontwikkeling en de duurzaamheid in het gebied. De gemeente nodigt bewoners en ondernemers van harte uit met initiatieven te komen voor tijdelijke activiteiten in de deelgebieden van de Spoorzone. Heb je een goed idee, plan of wil je iets organiseren met de buurt? Laat het ons dan weten!

Hoe kunt u meedoen?