Participatie

Stedenbouwkundige visie stadskant

Voor het gebied aan de stadskant van de Beverwijkse Spoorzone wordt de komende maanden een stedenbouwkundige visie gemaakt. Dit laat zien hoe de inrichting van Ankie’s Hoeve, het Stationsplein, het Meerplein en het Marlo terrein en de Brink er in de toekomst uit komt te zien qua programma, groen en water, wegen en parkeren.

Inspraak na de zomer 2022
Een eerste versie van de visie is klaar na de zomer van 2022. Na de zomer worden bewoners en ondernemers bij de visie betrokken. U kunt dan uw mening geven in het inspraak traject. De inspraak activiteiten die de gemeente organiseert worden op deze website gecommuniceerd en via de social media kanalen van de gemeente Beverwijk.

Kansen stadskant Spoorzone

Herinrichting Zuiderkade

De Zuiderkade maakt onderdeel uit van het bedrijventerrein Beverwijk Business Docks Wijckermeer. De ontwikkeling van dit bedrijventerrein komt in een latere fase van de Beverwijkse Spoorzone aan bod. Maar de gemeente Beverwijk investeert al wel in de openbare ruimte zodat het gebied er ook de komende jaren goed bij ligt en het er prettig werken is voor de huidige ondernemers. Zo wordt de Zuiderkade binnenkort ook opnieuw ingericht.

Herinrinchting Zuiderkade

Tijdelijke activiteiten
en placemaking

De Spoorzone is op weg naar een stoere, duurzame en beter leefbare toekomst. Voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat ontwikkelproces heeft wel wat voeten in aarde. In de tussentijd is er ruimte om tijdelijke initiatieven en activiteiten te ondernemen, liefst die passen bij stoer, duurzaam en leefbaar en die aansluiten bij de identiteit van een locatie. Dit noemen we met een mooi woord placemaking.

Zo worden er bijvoorbeeld sinds zomer 2022 al activiteiten georganiseerd op Ankie’s Hoeve waar in de toekomst woningen/appartementen worden gebouwd. Maar ook rond de Kop van de Haven of in leegstaande panden in het gebied worden de mogelijkheden voor placemaking bekeken. Er worden al regelmatig evenementen georganiseerd rond de Kop van de Haven, zoals medio 2022 de Dag van het Transport.

Hiermee verbeteren het gebruik de kwaliteit van de openbare ruimte en het helpt de economische ontwikkeling en de duurzaamheid in het gebied. De gemeente nodigt bewoners en ondernemers van harte uit met initiatieven te komen voor tijdelijke activiteiten in de deelgebieden van de Spoorzone. Heb je een goed idee, plan of wil je iets organiseren met de buurt? Laat het ons dan weten!

Hoe kunt u meedoen?