Deelgebieden

Deelgebieden

De deelgebieden in de Spoorzone kennen ieder hun eigen opgaven en deelprojecten. Zo kunnen we klein beginnen en stapje voor stapje aan de slag gaan: per deelgebied en per project, zonder daarbij de samenhang op het grote geheel uit het oog te verliezen.

Bekijk de deelgebieden

Wijkerpoort Ankie's Hoeve Stationsplein Meerplein De Brink - Marlo Wijkeroogpark Beverwijk Business Docks Kop van de Haven Parallelweg Bazaar Aagentenpark

Spoorzone, deelgebied Marlo en De Brink

Na een grondige renovatie door eigenaar Dreef Beheer is het Marlo terrein eind 2021 heropend. Er zijn nieuwe winkels bijgekomen, er is een ruim en gratis parkeerdek aangelegd en er zijn snellaadstations voor de elektrische auto’s geplaatst. Dreef Beheer heeft verder plannen om appartementen te bouwen op de oude locatie van de kringloop winkel, hoek Spoorsingel/Beijneslaan, ook op het Marlo terrein. Het gaat om 91 huurappartementen met stoere en robuuste architectuur. De verwachte start bouw is begin 2023. De gemeente blijft met Dreef Beheer in gesprek over verdere woningbouwontwikkelingen.

Vlak bij het Marlo terrein heeft SBB Ontwikkelen en Bouwen nieuwbouwcomplex De Brinck gebouwd, met 94 appartementen. Het appartementencomplex staat aan de Brink, Beijneslaan en Vennelaan. De eerste bewoners kregen in juli 2022 hun sleutel. Zij komen in een rustige en groene omgeving te wonen. Bewoners ontmoeten elkaar in een binnentuin op de eerste verdieping. De meeste appartementen hebben een eigen parkeerplek in een overdekte parkeergarage.

Speelterrein De Oever bij de Graaf Florislaan heeft, op de langere termijn, kansen om ontwikkeld te worden tot woongebied. Er is ook ruimte voor bijvoorbeeld maatschappelijke functies in de plinten op de begane grond.

Stationsgebied

Het Stationsgebied is de entree naar Beverwijk. Hier liggen veel kansen voor woningbouw en voorzieningen.

Ankie’s Hoeve
Op Ankie’s Hoeve werkt de gemeente samen aan woningbouw in een groen en waterrijk gebied met SBB Ontwikkelen en Bouwen.

Meerplein
Ook voor het Meerplein zijn er volop geïnteresseerde partijen.
De ontwikkeling van het Meerplein wacht totdat het stedenbouwkundig plan is vastgesteld door de gemeenteraad.

Station en Wijckerpoort
NS en ProRail hebben ideeën om het station te moderniseren en willen stappen zetten om op de Wijckerpoort een gemengd programma te realiseren. Dit zal de sociale veiligheid in het gebied vergroten, wat noodzakelijk is voor de doorfietsroute met fietstunnel onder de Velsertraverse die hier gerealiseerd gaan worden. Verder staat de komst van twee busbanen bij de Wijckerpoort en Wijckermolen in de planning voor 2022-2023.

Kop van de Haven en Parallelweg

Het gebied rond de haven en de Parallelweg is nu nog een industrieel gebied met diverse verkeersstromen, waar bovendien milieubeperkingen gelden. Het is dan ook niet makkelijk om dit deel van de Spoorzone te veranderen in een gebied waar gewoond wordt en waar bedrijven gevestigd zijn.

Met de provincie wordt momenteel gesproken over het verkleinen en het ‘dezoneren van het industrieterrein van provinciaal belang’. Bedrijven die veel lawaai maken mogen zich er dan niet vestigen. Momenteel wordt uitgezocht wat de milieuruimte per bedrijf precies is.

Voordat hier woningen kunnen worden gebouwd zijn grote ingrepen nodig in de infrastructuur om het er prettiger leefbaar te maken. Hiervoor is steun nodig uit de regio en er wordt gewerkt aan de benodigde financiering.

De Bazaar

Wie kent De Bazaar in Beverwijk niet? De Bazaar is al meer dan 35 jaar dé plek waar meer dan 60 uiteenlopende culturen samenkomen in outlets, boetieks, winkels, kramen en restaurants op een terrein van zo’n 40 hectare.

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met De Bazaar om te zien of er ruimte kan worden gecreëerd op het terrein voor aanvullende functies die de exploitatie van De Bazaar versterken zoals woningen, voorzieningen en bedrijfsmatige/commerciële functies. Er wordt toegewerkt naar een Intentieovereenkomst met het doel gezamenlijk een onderzoeksfase van een jaar in te gaan en een gebiedsvisie op te stellen.

De strook ten noorden van de Wijkermeerweg maakt hier geen onderdeel vanuit en is meer een lange termijn opgave.

Beverwijk Business Docks Wijckermeer

Beverwijk Business Docks Wijckermeer is met ruim 600 bedrijven hét bedrijventerrein van Beverwijk. In de Pijp komen havengerelateerde bedrijvigheid, industrie en handel samen. Binnenvaart en zeeschepen zorgen er dagelijks voor de overslag van pootaardappelen, hout, zand, containers en staal. De grote kranen en de bergen grond, grind en schroot zijn niet alleen karakteristiek. De circulaire economie bloeit hier al jaren.

Hotspot voor wonen, werken en onderwijs
Het bedrijventerrein heeft de potentie uit te groeien tot een slimme, duurzame en innovatieve woon-werklocatie in de IJmond. Met een mix van werken en wonen, onderwijs en ruimte voor leisure en cultuur rond de Kop van de Haven. Met clusters van hightech bedrijvigheid langs de Parallelweg. Met de Wijkermeer voor logistieke ondernemingen en bedrijven die ruimte nodig hebben, en met een zone voor alle havengebonden activiteit.

Ruimte voor ambitie
Met zoveel transporteurs en distributiecentra is het nieuwste gedeelte van Beverwijk Business Docks, de Wijkermeer, uitgegroeid tot een smart logistics hub voor de hele regio. Maar ook grote bouw-, techniek- en installatiebedrijven, internationale dienstverleners, start-ups en grow ups vinden hier ruimte voor hun ambities.

Meer informatie
Meer hierover lezen? Kijk dan op de website van het bedrijventerrein: beverwijkbusinessdocks.nl